ΙΚΑ: Διεκδικεί τις συντάξεις που εισπράχθηκαν παράνομα Ξεκινά αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει 200.000 τέτοιες περιπτώσεις

NEW DELHI, INDIA - FEBRUARY 03:  Indian migran... Την επιστροφή των συντάξεων που εισέπραξαν παρανόμως συγγενείς συνταξιούχων που απεβίωσαν, θα επιδιώξει το ΙΚΑ. Το ασφαλιστικό ταμείο ξεκινά αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει παράνομα εισπραχθείσες συντάξεις.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε υπογραμμίζεται ότι οι έλεγχοι θα αφορούν το σύνολο των περιπτώσεων και τα στοιχεία θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία των τραπεζών στους λογαριασμούς των οποίων πιστώνονται οι συντάξεις.


Οι έλεγχοι αφορούν περίπου 200.000 περιπτώσεις και αφορούν:............1. Καταβολή συντάξεων σε νεκρούς συνταξιούχους, που εισπράττονται παράνομα από συγγενείς τους.


2. Συνταξιούχους, που λαμβάνουν το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χωρίς να το δικαιούνται, καθώς τα εισοδήματά τους υπερβαίνουν τα σχετικά κριτήρια.


3. Τις αναπηρικές συντάξεις.


4. Και τους διπλοσυνταξιούχους.


Στην εγκύκλιο του Ιδρύματος τονίζεται πως «
όταν τα ποσά που πιστώθηκαν στο λογαριασμό αποβιώσαντος συνταξιούχου μετά το θάνατό του αναληφθούν εν όλω ή εν μέρει από τρίτα πρόσωπα, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται ύστερα από αίτηση του φορέα συνταξιοδότησης να γνωστοποιούν σ´ αυτόν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των λοιπών συνδικαιούχων του λογαριασμού του συνταξιούχου που απεβίωσε, καθώς και όποια άλλα στοιχεία έχουν για το πρόσωπο που εισέπραξε τις αχρεωστήτως πιστωθείσες συντάξεις». ΤΟ ΒΗΜΑ
Enhanced by Zemanta

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails