ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΕ 400.000 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ...


Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Τελευταία ειδοποίηση σε όσους έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο να τις τακτοποιήσουν άµεσα, θα περιλαµβάνουν φέτος 400.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που θα αποσταλούν στους υπόχρεους, διαφορετικά αντιµετωπίζουν την...............

κατάσχεση περιουσιακών τους στοιχείων. Η συγκεκριµένη ένδειξη, µαζί µε το ποσό του ληξιπρόθεσµου χρέους ενός εκάστου φορολογούµενου, θα εµφανίζεται µεκόκκινα γράµµατα στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1 και αποτελεί πρακτική που εφαρµόζεται πρώτη φορά, καθώς εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να συλλέξειέσοδα από τηδεξαµενή των ληξιπρόθεσµων χρεών, στην οποία λιµνάζουν περίτα 37 δισ. ευρώ (εισπράξιµα θεωρούνται γύρω στα 8-10 δισ. ευρώ).
Η κόκκινη σηµείωση αφορά µισθωτούς, συνταξιούχους καιελεύθερους επαγγελµατίες και εµφανίζεται στο έντυπο Ε1, τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή του για όσους υποβάλλουντη δήλωσή τους µέσω TAXISnet, µόνο εφόσονη ληξιπρόθεσµη οφειλή που έχει ο υπόχρεος αφορά ένα όριο ποσούκαι πάνω.
Ουσιαστικά, είναι µια διαδικασία «τελευταίας ευκαιρίας που δίνεται σε αυτούς τους φορολογούµενους», κατά τη φράση υψηλόβαθµου παράγοντα του υπουργείου Οικονοµικών, πριν από την ενεργοποίηση των διατάξεων για τις κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων. Οι εν λόγω φορολογούµενοιθα καλούνται να απευθυνθούν αµέσως στη ∆ΟΥ της περιοχής τους για να τακτοποιήσουν το χρέος τους, διαφορετικά θα βρεθούν αντιµέτωποι µε όσα προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο ∆ηµόσιο να κατάσχει από ακίνητα, καταθέσεις, µισθούς και συντάξεις, µέχρι έπιπλα και πληθώρα άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Το συνολικό ποσό που αναµένεται από αυτές τις 400.000 δηλώσεις διαµορφώνεται σε αρκετές εκατοντάδες εκατ. ευρώ και σύµφωνα µε παράγοντα του υπουργείου, οι υπόχρεοι µπορεί να είναι ακόµη περισσότεροι, π.χ. στις περιπτώσεις που έχουν ληξιπρόθεσµα χρέη τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος (κλήσεις και τωνδύο στην Τροχαία).
Σηµειώνεται ότι η «ειδοποίηση για ληξιπρόθεσµες οφειλές» θα γίνεται από τις έξι νέες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε όσους φορολογούµενους επιλέξουνφέτος να υποβάλουν ηλεκτρονικά τηδήλωσή τους (εκτιµάται ότι φέτος µέσω TAXISnet θα κατατεθούν περισσότερες από 1,5 εκατ. έναντι 1 εκατ. πέρυσι). Ετσι, κάποιοι φορολογούµενοι που εισήλθαν την Παρασκευή στην ηλεκτρονική πύλη βάζοντας τους κωδικούς τους, είδαν την ένδειξη «καλείστε να τακτοποιήσετε άµεσα τις οφειλές σαςπου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες».
«Τα ειδοποιητήρια για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών είναι δουλειά που θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και χρόνια οι εφορίες, οι οποίες άλλωστε διαθέτουν και τα στοιχεία.∆υστυχώς,όµως, τοθέµα είχε αφεθεί στην τύχη του», λέει χαρακτηριστικά πηγή τουυπουργείου Οικονοµικών.
Αν οιπροαναφερόµενοι φορολογούµενοι δεν ανταποκριθούν στο κάλεσµα,το επόµενο βήµα θα είναι οι αναγκαστικές κατασχέσεις, από ακίνητα και τραπεζικές καταθέσεις µέχρι µισθούς, συντάξεις, ακόµη και περιουσιακά στοιχεία όπως έργατέχνης. Ηδη, µετά και την ψήφιση του νοµοσχεδίουγια την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, το υπουργείο έχει στοχοποιήσει µεγάλες οµάδεςοφειλετών µεληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο και ήδηέχουν κινηθείδιαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.
Πρόκειται συγκεκριµένα για:

n Λίστες µε τραγουδιστές, συµβολαιογ ράφους, φαρµακεία και προµηθευτές αλυσίδων σούπερ µάρκετ,µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο.

n Λίστα οφειλετών της ∆ΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

n Φορολογούµενοι µε ακίνητη περιουσία σε Μύκονο, Σαντορίνη, καθώς και κάτοχοι επαγγελµατικών ακινήτων στο 1ο∆ιαµέρισµα Αθηνών.

n Οσοι έχουν ακίνητη περιουσία σε περιοχές µε υψηλές τιµές ζώνης, ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 200.000

ευρώ και µεγάλη ακίνητη περιουσία, αλλά και όσοι έχουν οφειλές από φόρο κληρονοµιάς χωρίς εισπρακτικά µέτρα.

n Προµηθευτές του υπουργείου Υγείας, µεβεβαιωµένες οφειλές n Ιδιοκτήτες µισθωµένων από το υπουργείο Πολιτισµού ακινήτων. n Λίστα 4.117 µη ενήµερων πρατηριούχων, οι οφειλές των οποίων θα συµψηφιστούν µε τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα που έχουν λαµβάνειν από το Σύστηµα Ηφαιστος.fimotro
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails