ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ


Ρεπορτάζ : Ηλίας Γεωργάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Αντιµέτωποι µε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς θα βρεθούν όσες από τις 720.000 και πλέον επιχειρήσεις αλλά και αυτοαπασχολούµενοι δεν ενταχθούν στον νέο διακανονισµό αποπληρωµής των οφειλών (συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ) προς τα...

ασφαλιστικά ταµεία. Τόσο το ΙΚΑ όσο και ο ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών), τα µεγαλύτερα ασφαλιστικά ταµεία, καλούν τους οφειλέτες να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκή ρύθµιση µετά και τη δηµοσίευση στο Φύλλο της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως της νέας διάταξης του υπουργείου Εργασίας.

Αρµόδιοι παράγοντες του ΙΚΑ τονίζουν ότι σε κάθε περίπτωση θα εφαρµοστούν µε ιδιαίτερη αυστηρότητα τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης προς τους οφειλέτες που δεν θα ανταποκριθούν στη ρύθµιση αφού, όπως λένε, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια λόγω της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης των Ταµείων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ. Ετσι µε τις διατάξεις του τελευταίου νόµου παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που χρωστούν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ και στα άλλα Ταµεία στα οποία οφείλουν καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές µισθολογικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 31/12/2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού µέχρι 31/12/2012.

Ειδικότερα προβλέπεται: αναστολή έως τις 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισµό µε τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος.

Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων µέχρι τις 31/12/2010. Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής.

∆) Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριµήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιηµένης την 31/12/2010 οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν θα µπορεί να είναι µικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιηµένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε µεγαλύτερο του 40% του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριµήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ).

«ΑΣΦΥΞΙΑ» ΤΑΜΕΙΩΝ. Τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν άµεση ανάγκη ρευστότητας. Η µείωση των εσόδων (π.χ. έως και 16% στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και η αύξηση των οφειλών (πάνω από 10 δισ. ευρώ) έχουν δηµιουργήσει οικονοµική ασφυξία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι το ΙΚΑ θα συνάψει νέο «δάνειο» ύψους 950 εκατ.

ευρώ – µε ενέχυρο οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου – για να είναι σε θέση να καταβάλει συντάξεις και δώρα στους συνταξιούχους του και να εξυπηρετήσει άλλα, αντίστοιχης µορφής δάνεια, τα οποία είχε λάβει από τις τράπεζες.fimotro
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails