ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ...


Ρεπορτάζ : Ηλίας Γεωργάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Την καθιέρωση έκτακτης εισφοράς τύπου ΛΑΦΚΑ (έχει µετονοµαστεί σε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) και στις επικουρικές συντάξεις, στα ελλειµµατικά...
Ταµεία, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας – µαζί µε τις περικοπές από 1/1/2012 – καιστους ήδη συνταξιούχους............


Η πρότασηγιατηνκαθιέρωση ΛΑΦΚΑ σταελλειµµατικάεπικουρικά ταµεία έχει ήδη τεθεί σε υπηρεσιακό επίπεδοπρος την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και το όλοθέµαεξετάζεται σοβαρά προκειµένου να καθιερωθεί για τους ήδη συνταξιούχους από το νέο έτος.Ακόµη πάντως δεν έχει καθοριστεί το ποσοστό της εισφοράς (σ.σ. στις κύριες συντάξεις είναι 3%-10% για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ) αλλά ούτε και η κλίµακα παρακράτησης.

Η επιβολή τουΛΑΦΚΑ στις κύριες συντάξεις άνωτων 1.400 ευρώ ξεκίνησε την 1η Αυγούστου2010. Ο νόµος Λοβέρδου προβλέπει τη θέσπιση Εισφοράς ΑλληλεγγύηςΣυνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Τα ποσά διατίθενται για την κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ηεισφορά παρακρατείται µηνιαία από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Παρακρατείται από την καταβολή της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής: Από 1.401 ώς 1.700 ευρώ, 3%. Από 1.701 ώς 2.300, 5%. Από 2.301 ώς 2.900, 7%. Από 2.901 και άνω, 9%. Για συντάξεις άνωτων 3.500,01

ευρώ, 10%.

Στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος λαµβάνει πάνω από µία σύνταξη, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από τον φορέα µε τη µεγαλύτερη σύνταξη.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ. Πάντως οι πρώτες αναλογιστικές µελέτες (αλλάκαι τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης) δείχνουν ότι πολλά επικουρικά ταµεία αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Η µελέτη για το ΕΤΕΑΜ (το επικουρικό του ΙΚΑ) οδηγείται στοσυµπέρασµα πως κάθε µήνα υπάρχει έλλειµµα 30 εκατ.ευρώ. Αντίστοιχεςµε λέτες δείχνουν πως το ΤΕΑ∆Υ (Επικουρικό ∆ηµοσίου)δεν αντιµετωπίζει άµεσοπρόβληµα σεαντίθεση µε το Μετοχικό Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.

Την ίδια στιγµή υπάρχουν επικουρικά ταµεία (κυρίωςτου ευρύτερου δηµόσιου τοµέα) που βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση αφορά το Ταµείο της ΕΥ∆ΑΠ (που έχειυπαχθεί στο ΤΑΥΤΕΚΩ).

Ο ΝΟΜΟΣ για τις επικουρικές συντάξεις θακατατεθεί τονΣεπτέµβριο και η εφαρµογή τουθα γίνει από 1/1/2012. Οιµειώσεις θα επέλθουν στις επικουρικές συντάξεις µετά και τις αναλογιστικές µελέτες. Εκτιµάται από τουπουργείο Εργασίας ότι η µείωση θα είναι της τάξης του5%-6% ενώ τασυνδικάτα εκτιµούν ότι θα φθάσει και το 30%. Ταεπικουρικά ταµεία, τα οποία αυτήτη στιγµήκαλύπτουν περίπου 800.000 συνταξιούχους, θα πρέπεινα αναπροσαρµόσουν τις παροχέςτους µε βάση την οικονοµική τους βιωσιµότητα. Αυτό σηµαίνει πως όσα κριθούν ότι δεν είναι βιώσιµα,θα πρέπει να περικόψουν τις συντάξεις.fimotro
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails