Ψηφιακή σύνταξη εξπρές από το 2015Την τεχνολογία επιστρατεύει η κυβέρνηση προκειμένου να επιταχύνει την απονομή και τον υπολογισμό των συντάξεων, αλλά και να απλουστεύσει το σύνολο των διαδικασιών της κοινωνικής ασφάλισης.Τα υπουργεία Εργασίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ δρομολογούν με ορίζοντα τετραετίας την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και παροχών, τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την στρατηγική ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών.Το έργο...........................
συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ αναπτύσσεται μέσω παράλληλων προγραμμάτων και δράσεων και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2015.Ειδικότερα, το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων (ΕΜΑΠΠΣ) θα συγκεντρώσει τα ασφαλιστικά δεδομένα των ασφαλισμένων από τα διασυνδεμένα συστήματα καταγραφής ενσήμων και ασφαλίστρων των ασφαλιστικών ταμείων με στόχο την κεντρική πληροφόρηση της διοίκησης, την επιτάχυνση της απονομής και του υπολογισμού των συντάξεων.Επιπρόσθετα, όλες οι πληρωμές συντάξεων θα καταγράφονται από το σύστημα και θα υπάρχει μηχανισμός ελέγχου ορθότητας απόδοσης σύνταξης. Το σύστημα θα προσφέρει πλατφόρμα άντλησης και επεξεργασίας στοιχείων ασφάλισης για την παροχή υπηρεσιών, όπως ασφαλιστική ενημερότητα στους υπόχρεους (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι) και αποσπάσματος Λογαριασμού Ασφάλισης για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, ενώ θα διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης για τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης.Εξάλλου, σκοπός του υπό ανάπτυξη έργου είναι η δημιουργία συστήματος που θα αυτοματοποιήσει την διαδικασία διαχείρισης της ασφαλιστικής νομοθεσίας που διέπει το σύνολο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά όλες τις λειτουργικές τους περιοχές, ήτοι παροχές, συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί η κωδικοποίηση και η συσχέτιση της ασφαλιστικής νομοθεσίας για το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων και η διάχυσή της στο ευρύ κοινό με χρήση τεχνολογιών διαδικτύου. Ο δικτυακός τόπος που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου θα προσφέρει πρόσβαση στην ασφαλιστική νομοθεσία, forum χρηστών και έξυπνη αναζήτηση στην νομοθεσία.Ακόμη επιδιώκεται η ενιαία λογιστική παρακολούθηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας για την πορεία όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών των ταμείων σε καθημερινή βάση, με χρονική υστέρηση το πολύ μίας ημέρας. Στο ίδιο πλαίσιο θα επιδιωχθεί η βελτίωση της λειτουργίας παροχών υγείας των ασφαλιστικών ταμείων που εποπτεύει το υπουργείο και συγκεκριμένα ο έλεγχος των παροχών υγείας σε σχέση με επιδημιολογικά και δημογραφικά στοιχεία με γεωγραφικά κριτήρια.Επιπρόσθετα, θα υπάρχει καταγραφή όλων των σημείων επαφής των συναλλασσόμενων δικαιούχων με τα ταμεία, όπως διοικητικά γραφεία ταμείων, ιατρεία, νοσοκομεία και συνεργαζόμενοι φορείς, που θα είναι διαθέσιμα μέσα από διαδικτυακή πύλη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη.
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails