Υπό την προεδρία του Θεόδωρου Πάγκαλου Διυπουργική για κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών και υπηρεσιών

ΤΑ ΝΕΑ

Το θέμα της κατάργησης και της συγχώνευσης φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα θα βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας σήμερα, καθώς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος αναμένεται να προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις. Νωρίτερα η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή θα συνεδριάσει για το θέμα υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης....................................

.
Σημειώνεται πως οι διαδικασίες για την κατάργηση και την συγχώνευση δημοσίων φορέων ξεκίνησαν ουσιαστικά τον Φεβρουάριο του 2010 και μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μια πλήρης και αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιών του Δημοσίου που κρίνονται ως «περιττές» ή «λιγότερο χρήσιμες».
Στο σχετικό κατάλογο της κυβέρνησης βρίσκονται αφενός επιχειρήσεις κοινής ωφελείας των οποίων το αντικείμενο εξέλειψε και θα πρέπει να κλείσουν, αφετέρου περιπτώσεις υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου με συναφές αντικείμενο και αρμοδιότητες που θα συγχωνευθούν προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και κυρίως περιστολή δαπανών.
Υπό το πρίσμα της αντιμετώπισης των παραπάνω προκλήσεων, η υλοποίηση του εγχειρήματος έχει διαχωριστεί σε τέσσερις διακριτές φάσεις.
Συγκεκριμένα:
  • Στη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την υλοποίηση του έργου, όπως ενδεικτικά η δημιουργία μητρώου φορέων του Δημοσίου, η συλλογή πρωτογενών δεδομένων σχετικά με τους φορείς για τους σκοπούς του έργου, η αποτύπωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φορέων, κλπ.
  • Στην απόκτηση τεχνογνωσίας από την πλευρά των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω της υλοποίησης διαδικασιών συγχώνευσης ή και καταργήσεων επιλεγμένων ομάδων φορέων του Δημοσίου σε πιλοτική φάση.
  • Στην εκπόνηση «Οδικού Χάρτη» και των απαραίτητων εργαλείων για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος των συγχωνεύσεων – καταργήσεων.
  • Στη διενέργεια και την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας συγχώνευσης - κατάργησης για 20 ενδεικτικά ομάδες φορέων και την ανάπτυξη ειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση του εγχειρήματος.
Η συγχώνευση – κατάργηση φορέων του Δημοσίου θα εκτείνεται χρονικά έως το 2015. Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails