Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία για τις ατασθαλίες στον ΕΟΤ


Θα σταλεί μετά στη Βουλή για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών

Με το νόμο περί ευθύνης υπουργών διαβιβάστηκε στον Άρειο Πάγο προκειμένου να σταλεί στη Βουλή σκέλος της δικογραφίας που ερευνά η Εισαγγελία σχετικά με ατασθαλίες στον ΕΟΤ και στα ελληνικά τουριστικά ακίνητα. Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης που έστειλε στη δικαιοσύνη ο υπουργός τουρισμού Παύλος Γερουλάνος........................

Τη δικογραφία έχει αναλάβει ο Αντιεισαγγελέας του ΑΠ Νίκ. Παντελής, ο οποίος τις επόμενες μέρες θα αποφασίσει για τη διαβίβαση ή μη της δικογραφίας στη Βουλή, αν και η πρακτική μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι ο Αρειος Πάγος στέλνει τους φακέλους στη Βουλή για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών υπουργών.

Η έκθεση του Σώματος, που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό με εντολή του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλου Γερουλάνου, έφερε στο φως σωρεία παραβάσεων της νομοθεσίας κακοδιαχείρισης των κονδυλίων για την προβολή του τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά την περίοδο 2008 - 2009,επί υπουργίας, Κ Μαρκόπουλου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατά το έτος 2008 ο Οργανισμός ανέπτυξε μια πολιτική δημοσίων σχέσεων, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασε το επιβαλλόμενο εκ του δημοσίου χαρακτήρα του μέτρο. Η συμβολή της πολιτικής αυτής στην επίτευξη των καταστατικών στόχων του Οργανισμού δεν αξιολογήθηκε ούτε κατά το σχεδιασμό της ούτε εκ των υστέρων.

Πέραν όμως του βαθμού αποτελεσματικότητας των ενεργειών του Οργανισμού στον τομέα των δημοσίων σχέσεων κατά το έτος αυτό, η υλοποίηση της εν λόγω πολιτικής υπήρξε προβληματική αφού, όπως προέκυψε κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο, ο Οργανισμός προέβη, μεταξύ άλλων, σε:

- Απευθείας αναθέσεις προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς να συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση προσφυγή στη διαδικασία αυτή και ενώ λόγω του ύψους της προκαλούμενης δαπάνης θα έπρεπε να έχει διενεργηθεί πρόχειρος ή ανοικτός διαγωνισμός.

- Απευθείας αναθέσεις και διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών, με κατάτμησή της προς προμήθεια ποσότητας και αξίας των αυτών ή ομοειδών υλικών, αντί διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών. Συγκεκριμένα, προμήθειες του αυτού ή ομοειδούς υλικού ανατέθηκαν, εντός του ίδιου οικονομικού έτους, τμηματικά είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με πρόχειρους διαγωνισμούς, μερικοί από τους οποίους μάλιστα διενεργήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεταξύ των ιδίων συμμετεχόντων και κατακυρώθηκαν στον ίδιο ανάδοχο.

Στην έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αναφέρεται ακόμη ότι γινόταν διάθεση των φιλοφρονητικών δώρων χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις να προκύπτει η ταυτότητα των αποδεκτών, ο Οργανισμός προέβη σε επιχορηγήσεις-οικονομικές ενισχύσεις φορέων για την υλοποίηση δράσεων τους, κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων, χωρίς όμως πάντα να προκύπτει ότι οι δράσεις αυτές σχετίζονταν με τον τουρισμό, η συμβολή των οικονομικών αυτών ενισχύσεων στην ανάπτυξη του τουρισμού δεν αξιολογείτο ούτε πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης ούτε εκ των υστέρων.

Στο σύνολό τους, οι οικονομικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν κατά την ελεγχόμενη διετία και επιβάρυναν με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό τον Οργανισμό, αποφασίσθηκαν με διαδικασίες που δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διαφάνεια. Άλλωστε, ούτε στο σκεπτικό των αποφάσεων αναφέρονται τα κριτήρια με τα οποία επελέγησαν για επιδότηση οι συγκεκριμένοι φορείς έναντι άλλων και καθορίσθηκε το ποσό της επιχορήγησης, ώστε να προκύπτει η μη υπέρβαση του προσήκοντος μέτρου και η ανταποδοτικότητα της δαπάνης.

Διαπιστώθηκε ακόμη ή έκδοση αποφάσεων έγκρισης δαπανών φιλοξενίας σε χρόνο που οι φιλοξενίες είχαν ήδη πραγματοποιηθεί, χωρίς σε ορισμένες περιπτώσεις να αναφέρεται ο αριθμός, η ταυτότητα και η ιδιότητα των φιλοξενουμένων προσώπων ή χωρίς τα στοιχεία αυτά να προκύπτουν από έγκυρο αποδεικτικό παραστατικό, χωρίς αναφορά στο ανταποδοτικό εκ της φιλοξενίας όφελος καθώς και περιπτώσεις που οι παρασχεθείσες στα πλαίσια της φιλοξενίας υπηρεσίες, υπερέβαιναν το επιβαλλόμενο μέτρο.
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails