Κρήτη, Ιόνιο και Δ. Ελλάδα στο επίκεντρο των ερευνών για πετρέλαιο

The oil rig in Kavala, Greece

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 17 Ιουνίου 2011.

Με βάση την αρχή της "μέσης γραμμής / γραμμής ίσης αποστάσεως μεταξύ όλων των εδαφών των εμπλεκομένων χωρών" καθορίστηκαν τα όρια της θαλάσσιας περιοχής του Ιονίου και της Νότιας Κρήτης στην οποία θα πραγματοποιηθούν σεισμικές έρευνες για ανακάλυψη πετρελαίου / φυσικού αερίου.

Η πρόσκληση για την προσέλκυση.................................................

επιχειρήσεων που θα αναλάβουν τις έρευνες αυτές, (όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΠΕ) τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο "Συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στη Δυτική και Νότια Ελλάδα". Η πρόσκληση συνοδεύεται από χάρτη, που περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή από βόρεια - βορειοδυτικά της Κέρκυρας, το Ιόνιο πέλαγος και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.

"Ο στόχος της σχεδιαζόμενης σεισμικής έρευνας, σημειώνεται στην πρόσκληση, είναι να εξασφαλίσει την απόκτηση υψηλής ποιότητας δεδομένων σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες πρακτικές που ακολουθούνται στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του δυναμικού της περιοχής σε υδρογονάνθρακες και στην προώθηση του σχετικού διεθνούς γύρου αδειοδότησης για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί στα μέσα του 2012".


Σύμφωνα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Μανιάτη που υπογράφει την πρόσκληση:


-Η διαδικασία αφορά στην απόκτηση δεδομένων μη αποκλειστικού χαρακτήρα από διεθνείς γεωφυσικές εταιρίες, που αναλαμβάνουν το κόστος των ερευνών και την προώθηση αλλά και πώληση των δεδομένων αυτών στις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες σχεδιάζουν να επενδύσουν σε έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις υπόψη περιοχές.


-Με τις έρευνες αυτές, οι ειδικοί διευκολύνονται στο να διερευνήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά ευρείες περιοχές, να αξιολογήσουν σε βάθος πετρελαϊκά συστήματα, να επιλέξουν νέους στόχους διάτρησης γεωτρήσεων αλλά και να απεικονίσουν και παρακολουθήσουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων.


-Με τη διαδικασία αυτή, η κυβέρνηση στοχεύει να αναδείξει τις γεωλογικές δομές και το πιθανό πετρελαϊκό δυναμικό, προκειμένου μέσα στο 2012 να δρομολογηθεί διεθνής γύρος παραχωρήσεων στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.


Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα κληθούν να καταθέσουν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και θα κριθούν με κριτήρια τη διεθνή εμπειρία σε σεισμικές έρευνες, την τεχνική εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών, την εμπειρία σε ανάλογες γεωλογικές περιοχές, τις βελτιώσεις που θα προτείνουν επί του σχεδίου συμφωνίας, την τεχνική και την εμπορική τους προσφορά. Η κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει τη διεξαγωγή ερευνών σε περισσότερους από έναν αναδόχους, στην ίδια περιοχή. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σε διάστημα 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους.NewsIt.gr

Share/Save/Bookmark
Enhanced by Zemanta

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails