ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΙ ΜΕΤΑΧΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ


Μόνον τις αποδοχές που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των δήμων δικαιούνται οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν μεταταχθεί από τις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και συνεπώς δεν διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που λάμβαναν από την....................
προηγούμενη θέση που κατείχαν. Αυτό προκύπτει από έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή την Πέμπτη έπειτα από σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Κουκοδήμου. Όπως αναφέρει ειδικότερα ο υφυπουργός, «το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, το οποίο μετατάχθηκε είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, από 1.1.2011 σε δήμους, θα λαμβάνει από 1.1.2011 μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των δήμων και όχι το επίδομα ειδικής απασχόλησης, και την προσωπική διαφορά των 102,01 ευρώ που λάμβανε το προσωπικό στις θέσεις που κατείχε στις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις». Ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Κουκοδήμος, με την ερώτηση που απηύθυνε στο Υπουργείο Οικονομικών, υπενθύμιζε ότι οι εργαζόμενοι στις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις λάμβαναν το επίδομα ειδικής απασχόλησης των 40,38 ευρώ και το επίδομα ειδικής διαφοράς ύψους 102,01 ευρώ. Ο υφυπουργός υπενθυμίζει ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσοι υπάλληλοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα, σε άλλο φορέα του δημοσίου, δικαιούνται από 1.1.2011 μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στον φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν, και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.ΦΙΜΟΤΡΟShare/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails