Βρήκαν τρόπο να «μπλοκάρουν» τα χρήματά μας


Εάν χρωστάτε…. δεν θα εισπράττετε!

Με ένα απίστευτο τρικ προσπαθεί τώρα το υπουργείο Οικονομικών να βάλει χέρι στην περιουσία των φορολογούμενων για να εισπράξει ανοιχτά χρέη προς το Δημόσιο. Για να πάρει κάποιος φορολογική ενημερότητα με στόχο να εισπράξει κάποια έσοδα θα πρέπει να πρώτα να εξοφλήσει την οφειλή του στο Δημόσιο και να εισπράξει μετά…..............................................ό,τι έχει απομείνει.

Η σχετική εγκύκλιος που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών προς τις εφορίες βάζει σε κίνδυνο τα χρήματα από μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές, τραπεζικά δάνεια, πωλήσεις αυτοκινήτων, κ.α.

Πρακτικά το Δημόσιο μπορεί να μπλοκάρει τα χρήματα που προϋποθέτουν φορολογική ενημερότητα για την είσπραξη τους και η διαδικασία συνοψίζεται σε «10» σημεία:

1. Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του λόγω χρεών, ούτε υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού, τότε η εφορία εκδίδει βεβαίωση ότι υπάρχει οφειλή προς το δημόσιο.

2. Η βεβαίωση αυτή κατατίθεται αντί του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (χορηγείται μόνο όταν δεν υπάρχουν χρέη προς το δημόσιο) στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής.

3.Λήπτης της βεβαίωσης είναι Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχίες, ΝΠΔΔ, δημόσιες –δημοτικές –κοινοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, γενικά επιχειρήσεις ή οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες, ιδιοκτήτη που μεταβιβάζει ακίνητο, γονέα που κάνει γονική παροχή ή δωρεά, τον παρέχοντα εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, μεταβίβαση οχημάτων (μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μη επαγγελματικά θαλάσσια σκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα), καθώς και μεταφορά συναλλάγματος.

4. Δεν κατάσχονται χρήματα, καθώς δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας όταν υπάρχει αμοιβή από εξαρτημένη εργασία, σύνταξη, διατροφή, έξοδα νοσηλείας ή κηδείας που δίνονται απευθείας σε μισθωτό ή συνταξιούχο ή οικογένεια του ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αγροτικές αποζημιώσεις, δικαιούχοι στεγαστικού δανείου με υποθήκη κ.λπ.

5. Βάση της βεβαίωσης οφειλής, που έχει διάρκεια ισχύος ένα μήνα, αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι το ύψος της οφειλής στην εφορία.

6. Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο, βάσει της βεβαίωσης οφειλής.

7. Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου η βεβαίωση οφειλής μπορεί να ζητηθεί από τη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, την υπηρεσία ή το φορέα που διενεργεί εκκαθάριση ή πληρωμή προς τον οφειλέτη, συμβολαιογράφο για μεταβίβαση ακινήτου ή και τον οφειλέτη όταν δεν μπορεί να πάρει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

8. Στην αίτηση λήψης βεβαίωσης οφειλής αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και ΑΦΜ) ή νομικού (επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ) προσώπου, ο σκοπός για τον οποίο ζητείται, ο φορέας στον οποίο θα κατατεθεί, το ακριβές ποσό αν αφορά εξόφληση πληρωμής ή το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου.

9. Στη βεβαίωση οφειλής αναγράφεται το ακριβές ύψος του χρέους, ατομικό ή συνυποχρέωσης/συνυπευθυνότητας.

10. Βάση της βεβαίωσης αυτής, ο λήπτης της αποδίδει στο δημόσιο την οφειλή από το ποσό που θα εισπράξει εντός δέκα ημερών από την μερική ή ολική εξόφληση του τίτλου πληρωμής και όχι πέραν 3 εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης. Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ο συμβολαιογράφος αποδίδει το ποσό εντός 3 εργάσιμων ημερών από την σύνταξη του συμβολαίου.Newsbeast.gr
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails