Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΑΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΗ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ FIMOTRO


Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Απάντηση της εταιρείας "Νέμεσις" σχετικά με το δημοσίευμά μας (εδώ) ήρθε πριν από λίγο στο email μας. Τη δημοσιεύουμε αυτούσια : " Η εταιρεία «ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ ΑΕ», που εκδίδει το περιοδικό «ΝΕΜΕΣΙΣ» ενημερώνει τους επισκέπτες του ΒLOG σας ότι δυνάμει του υπ΄ αρ. 3453/2011 εγγράφου της Δ.Ο.Υ κατοίκων Εξωτερικού, που..........................

κοινοποιήθηκε στο περιοδικό μας την 21.03.2011, έχει επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια της εταιρείας μας, ως τρίτης, επί των μισθωμάτων, που οφείλει η εταιρεία μας προς τον εκμισθωτή και αρχικό δικαιούχο τούτων Γεώργιο Τσέγκα, εξαιτίας ληξιπρόθεσμων χρεών του τελευταίου προς το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά την κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου, η εταιρεία μας έχει υποχρέωση εκ του νόμου να καταβάλει το ποσό των από αυτή οφειλομένων μισθωμάτων, όχι στον εκμισθωτή και αρχικό δικαιούχο τούτων Γεώργιο Τσέγκα, αλλά προς το Ελληνικό Δημόσιο, υπέρ του οποίου επεβλήθη η ανωτέρω αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια μας, ως τρίτων. Τα παραπάνω, είναι ασφαλώς γνωστά στον «αγανακτισμένο» πρώην δικαιούχο του ποσού των οφειλομένων από εμάς μισθωμάτων, αφού το υπ΄ αρ. 3453/2011 έγγραφο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ κατοίκων Εξωτερικού, με το οποίο επεβλήθη αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια μας ως τρίτων, έχει κοινοποιηθεί και σ’ αυτόν και επομένως αυτός δεν νομιμοποιείται να αξιώνει την άμεση καταβολή τούτων από εμάς, εάν προηγουμένως δεν χωρήσει εξόφληση των απαιτήσεων του Δημοσίου και εκκαθάριση εν συνεχεία της απαιτήσεώς του.
Για το περιοδικό ΝΕΜΕΣΙΣ
Γ. Μπαχάς
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails