ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Απολύσεις μετά την «εφεδρεία»


ΕΘΝΟΣ

Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των ανασυγκροτούμενων ΔΕΚΟ και συγχωνευόμενων και καταργούμενων οργανισμών, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν ως πλεονάζον προσωπικό, θα αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ "Αποδέσμευση" ή "απομάκρυνση" για τους "εφέδρους" μετά τη λήξη του 12μήνου, προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο συνοδεύει την έκθεση της ΕΕ για την εκταμίευση της 5ης δόσης

Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των ανασυγκροτούμενων ΔΕΚΟ και συγχωνευόμενων και καταργούμενων οργανισμών, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν ως πλεονάζον προσωπικό, θα αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ
Τις απολύσεις των υπαλλήλων αορίστου χρόνου που θα τεθούν σε καθεστώς "εργασιακής εφεδρείας" και δεν θα αποκατασταθούν επαγγελματικά μετά την πάροδο του 12μηνου προγράμματος προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο συνοδεύει την έκθεση της ΕΕ για την εκταμίευση της 5ης δόσης...............................

Πρώτος είχε κάνει λόγο για το ενδεχόμενο "απομακρύνσεων" υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, πριν από την οριστικοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος "εργασιακής εφεδρείας" από την κυβέρνηση, που περιγράφεται στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος, το επικαιροποιημένο κείμενο που δημοσίευσε η ΕΕ περιλαμβάνει τον όρο "dismissed", που σημαίνει "αποδέσμευση" ή "απομάκρυνση" για τους "εφέδρους" μετά τη λήξη του 12μήνου.
Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των ανασυγκροτούμενων ΔΕΚΟ και συγχωνευόμενων και καταργούμενων οργανισμών, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν ως πλεονάζον προσωπικό, θα αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ και θα ενταχθούν σε πίνακες κατάταξης προκειμένου να μεταταγούν στο Δημόσιο και θα αμείβονται με το 60% του βασικού μισθού για 12 μήνες. Εάν εντός των 12 μηνών δεν βρουν εργασία είτε στο Δημόσιο (συμβασιούχοι, με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή με μετάταξη) είτε στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο θα απολύονται.
Νέα οργανογράμματα
Οι κενές οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν με μετατάξεις προσωπικού από τον ευρύτερο ή τον "στενό" δημόσιο τομέα θα προσδιοριστούν μέχρι το τέλος του 2011, από τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των ΝΠΔΔ που θα καταρτιστούν στο πλαίσιο της δημιουργίας "επιτελικού κράτους".

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο, η πρώτη φάση της αξιολόγησης του Δημοσίου από τις 16 Ομάδες Διοίκησης Εργου που έχουν δημιουργηθεί στα υπουργεία θα ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2011. Η δεύτερη αξιολόγηση του Δημοσίου που πραγματοποιεί ο ΟΟΣΑ θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2011. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα ενσωματωθούν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και προσωπικού από το κεντρικό κράτος προς τις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις ή και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει σαρωτικές μετατάξεις υπαλλήλων στον "στενό" δημόσιο τομέα εντός του 2012.
Θα μεταταχθεί μέρος των 7.000 υπαλλήλων
Θα αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ

Μέρος των 7.000 υπαλλήλων αορίστου χρόνου που θα χαρακτηριστούν πλεονάζον προσωπικό μετά τη συγχώνευση ή κατάργηση 75 οργανισμών του Δημοσίου, θα αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να μεταταχθούν στο Δημόσιο.
Τις σχετικές ανακοινώσεις για τους 75 φορείς έχει πραγματοποιήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλος, υπό την αιγίδα του οποίου εξετάζεται το συνολικό σχέδιο καταργήσεων και συγχωνεύσεων οργανισμών.
Η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία εντός του Ιουλίου, οπότε αναμένεται να καθορίσει και τα κριτήρια, βάσει των οποίων το ΑΣΕΠ θα αξιολογήσει το πλεονάζον προσωπικό των υπό κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών.
Νίκος Β. Τσίτσας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails