Τετρακόσια εκατομμύρια οι οφειλές του Δημοσίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜΣε 392.494.135,68 ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη μετά από αίτημα του ...................βουλευτή της ΝΔ Νίκου Νικολόπουλου.

Πρόκειται για απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές-Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Επιχειρήσεις ΟΤΑ, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ κ.α.), Σχολικές Επιτροπές και Δημόσια Σχολεία. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών προέρχεται από τα ΝΠΔΔ, ακολουθούν τα ΝΠΙΔ και μετά οι Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, οι απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του Δημόσιου Τομέα έχουν ως εξής:

- Δημόσιο (Δημόσιες επιχειρήσεις): 22.540.487,55 ευρώ

- Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: 243.396.498,69 ευρώ

- Οργανισμού κοινής ωφέλειας: 1.171.202,93 ευρώ

- Οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης: 20.340.606,85 ευρώ

- Δημοτικές-Κοινοτικές επιχειρήσεις: 62.070.110,19 ευρώ

- ΝΠΙΔ (επιχειρήσεις ΟΤΑ, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ κ.α.): 41.194.706,82 ευρώ

- Σχολικές επιτροπές: 710.740,95 ευρώ

- Δημόσια σχολεία: 1.069.772,70 ευρώ

Από τις παραπάνω απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνολικού ύψους 392.494.135,68 ευρώ, όπως διευκρινίζεται στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, τα 62.244.229,82 ευρώ χαρακτηρίζονται «οφειλές σε ρύθμιση» και 323.249.905,86 ευρώ χαρακτηρίζονται «οφειλές χωρίς ρύθμιση».

Διευκρινίζεται επίσης ότι στις παραπάνω οφειλές περιλαμβάνονται περιπτώσεις οφειλών σε εκκαθάριση, πτώχευση, οριστική διακοπή και ανενεργές συνολικού ποσού 45.805.236 ευρώ.

www.kathimerini.gr

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails