ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Ρεπορτάζ : Προκόπης Χατζηνικολάου
(από την Καθημερινή)
Σε κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ακόμα και περιουσιακών στοιχείων θα προβαίνουν οι εφορίες στην περίπτωση που οι υπόχρεοι φορολογούμενοι δεν καταβάλλουν το ειδικό τέλος ακινήτων. Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών...
Παντελή Οικονόμου, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι θα πρέπει εντός 60 ημερων από την έκδοση των λογαριασμών να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών..................
Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αναλυτική κατάσταση με τους υπόχρεους που δεν πλήρωσαν το τέλος ακινήτων, προκειμένου οι εφορίες να εφαρμόσουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Στην ίδια απόφαση δίνονται οδηγίες για το πώς θα απαλλαγούν από το τέλος κάποια νομικά και φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από το τέλος θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση που θα τους έρθει με τον λογαριασμό της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού παρόχου και εκ των υστέρων θα γίνει η εκκαθάριση από την εφορία ή συμψηφισμός από τη ΔΕΗ.
Σύμφωνα με την απόφαση, η ΔΕΗ, οι εναλλακτικοί πάροχοι και οι εφορίες θα προβούν στις εξής ενέργειες εφόσον κάποιοι αρνηθούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων:
1. Αν δεν καταβληθεί το ειδικό τέλος εντός 40 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι θα προχωρούν στη διακοπή του ρεύματος
2. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος εντός 20 ημερών από τη διακοπή, οι πάροχοι θα προχωρούν σε διαγραφή της απαίτησης από τον πελάτη.
3. Αμέσως μετά θα αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ καταστάσεις των καταναλωτών για τους οποίους διαγράφηκε η απαίτηση.
4. Η επαναχορήγηση του ρεύματος στην παροχή που ηλεκτροδοτεί το συγκεκριμένο ακίνητο από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μετά τη διαγραφή της απαίτησης για το ειδικό τέλος δεν μπορεί να γίνει αν δεν προσκομισθεί βεβαίωση εξόφλησης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
5. Οι εφορίες μετά την παραλαβή των καταστάσεων όσων δεν πλήρωσαν το ειδικό τέλος θα προχωρήσουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου για το οποίο οφείλεται ειδικό τέλος θα προσέρχεται στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να υποδείξει τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν το οφειλόμενο ποσό και να του επαναχορηγείται το ρεύμα. Δηλαδή αρκετοί χρήστες ακινήτων που δεν είναι υπόχρεοι θα αναγκασθούν να μείνουν χωρίς ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρις ότου ολοκληρωθεί αυτή η χρονοβόρα διαδικασία.
Απαλλαγή
Πλήθος εγγράφων απαιτεί η εφορία προκειμένου να εξαιρέσει τις ευπαθείς ομάδες και άλλους από το τέλος ακινήτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα που εξαιρούνται από το τέλος βάσει της σχετικής νομοθεσίας θα κλήθούν να πληρώσουν την πρώτη δόση και κάποια στιγμή αργότερα το Δημόσιο θα τους τα επιστρέψει. Δικαιολογητικά απαλλαγής: – Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με ειδικό τέλος, ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται:
α) Το τέλος θα καταβάλλεται μαζί με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση επιστροφής του τέλους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του, προσκομίζοντας και τα οικεία δικαιολογητικά.
β) Η ΔΟΥ άμεσα μετά την παραλαβή της αίτησης, βάσει των μηχανογραφημένων καταστάσεων που έχουν αποσταλεί σε αυτήν από τη ΓΓΠΣ, αποφαίνεται για το αν η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ επιστρέφεται το ποσό.
γ) Ολες οι αιτήσεις θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από φωτοτυπία του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 2011 για τα νομικά πρόσωπα ή εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 για τα φυσικά πρόσωπα.
– Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρητέων ακινήτων, εφόσον είναι κενά και έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους, καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το διατηρητέο ακίνητο είναι κενό (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).
– Οταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου γεωργικής ή βιομηχανικής χρήσης.
– Οσοι φορολογούμενοι είχαν αποστείλει γραπτό μήνυμα μέσω του κινητού τους τηλεφώνου (sms) θα πρέπει να ενημερωθούν από τη ΓΓΠΣ για το αν η αίτηση απαλλαγής έγινε δεκτή. Εφόσον γίνεται δεκτή θα αποστέλλεται κατάσταση στους παρόχους προκειμένου να τους απαλλάσσουν από το τέλος ακινήτων. Οσοι δεν είχαν στείλει γραπτό μήνυμα (μέχρι τις 2 Οκτωβρίου) μπορούν να το πράξουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Οσοι απαλλαγούν και λάβουν λογαριασμό που συμπεριλαμβάνει την πρώτη δόση καλούνται να την πληρώσουν και οι πάροχοι θα τη συμψηφίζουν με επόμενους λογαριασμούς.
Share/Save/Bookmark fimotro

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails