ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ


Ρεπορτάζ : Γιώργος Πίκουλας
(από το Έθνος)
Οι ρυθμίσεις που ήδη γίνονται σε δάνεια που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και προβλέπουν μεταξύ άλλων επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, με βάση το ισχύον επιτόκιο, αποτελούν "οδηγό" για διευκολύνσεις των δανειοληπτών από τις........................................

ιδιωτικές τράπεζες

"Οδηγό" για διευκολύνσεις των δανειοληπτών από τις ιδιωτικές τράπεζες -μετά τη σχετική ρύθμιση που έφερε ο Ευ. Βενιζέλος στο πολυνομοσχέδιο- αποτελούν οι ρυθμίσεις που ήδη γίνονται σε δάνεια που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και προβλέπουν μεταξύ άλλων επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου με βάση το ισχύον επιτόκιο. Σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Π. Κουρουμπλή, επισημαίνεται ότι δίνεται παράταση μέχρι το τέλος του έτους σε δικαιούχους δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών να υποβάλουν τα χαρτιά τους προκειμένου να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Σημειώνεται δε ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για την επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των χορηγηθέντων δανείων, την αναστολή εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις, για δάνεια αγοράς, ανέγερσης ή αποπεράτωσης κατοικίας, η διάρκεια αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου είναι δυνατό να επιμηκυνθεί κατά 5-10 έτη με το ισχύον επιτόκιο, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια οφειλής δεν θα υπερβαίνει τα 40 έτη.
Τα επισκευαστικά
Για ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια η διάρκεια αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων μπορεί να επιμηκύνεται για 5 ή 10 έτη και έως 26 έτη συνολικά, με το ισχύον επιτόκιο της εξυπηρέτησης, ενώ για τα δάνεια μικροεπισκευών- μικροβελτιώσεων η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να επεκταθεί κατά 5 έτη χωρίς να ξεπερνάει συνολικά τα 15 χρόνια.
Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του Ταμείου, δυνατότητα επιμήκυνσης των ανωτέρω κατηγοριών έχουν δανειολήπτες που σωρευτικά τα δάνειά τους άρχισαν να εξυπηρετούνται από την 1/1/2005 έως και την 1/7/2010 και η μηνιαία δόση είναι ίση ή μεγαλύτερη των 400 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια, 250 ευρώ και άνω για τα ενυπόθηκα επισκευαστικά και από 150 και άνω για την περίπτωση δανείων για μικροεπισκευές-μικροβελτιώσεις. Τονίζεται πάντως ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλικία του δανειολήπτη κατά τη λήξη του δανείου να μην υπερβαίνει το 80ό έτος στην περίπτωση των στεγαστικών και ενυπόθηκων επισκευαστικών ή το 75ο έτος στην περίπτωση δανείων μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων.

Οι ευνοΪκες ρυθμίσεις για δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών θα αποτελέσουν «οδηγό» για ανάλογες ρυθμίσεις από τις τράπεζες
Ποιοι δικαιούνται επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής δανείου
Η δυνατότητα επιμήκυνσης μπορεί να παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις δανειοληπτών, για όλα τα δάνεια του στεγαστικού τομέα, ανεξάρτητα από τον χρόνο έναρξης εξυπηρέτησής τους και το ύψος του ποσού της μηνιαίας δόσης, για λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, σε περιπτώσεις δανειοληπτών πολύτεκνων, τρίτεκνων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Επιμήκυνση, τέλος, θα προσφέρεται επίσης σε όσους καταβάλλουν μηνιαίως άνω του 60% των αποδοχών τους, ή/και όταν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που πρέπει να ρυθμιστούν για να εγκριθεί η επιμήκυνση.fimotro
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails