Τσουχτερά πρόστιμα για ξέπλυμα χρήματος


Τσουχτερά πρόστιμα για ξέπλυμα χρήματοςΕγκύκλιος φωτιά του υπουργείου Οικονομικών

Διοικητικά πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ αντιμετωπίζουν φορολογικοί και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές, ελεγκτές, κτηματομεσίτες, οίκοι δημοπρασιών, ενεχυροδανειστές, εκπλειστηριαστές που εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι...........................................
η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καταλογίσει διοικητικά πρόστιμα έναντι εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους και εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ιδιώτες ελεγκτές, κτηματομεσίτες και κτηματομεσιτικές εταιρείες, οίκους δημοπρασίας, εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τα νομικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 10.000 έως 1 εκατ. ευρώ σε περίπτωση υποτροπής από 50.000 μέχρι 2 εκατ. ευρώ, ενώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθύνοντες συμβούλους, τα διευθυντικά στελέχη ή άλλους υπαλλήλους υπεύθυνους για την τέλεση των παραβάσεων ή όσων ασκούν ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία τα πρόστιμα ξεκινούν από 5.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι 50.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής από 10.000 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ.

Τα πρόσωπα που ενέχονται σε τέτοιες παράνομες ενέργειες αντιμετωπίζουν επίσης την απομάκρυνση από τη θέση τους για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης ή άσκησης δραστηριοτήτων (ίδρυση νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή άλλη χώρα ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), καθώς και ανάκληση ή αναστολή λειτουργίας τους. Για την επιβολή των προστίμων ή των κυρώσεων προαπαιτείται κλήτευση των νομικών εκπροσώπων ή υπευθύνων για παροχή εξηγήσεων ως προς την παράβαση. Newsbeast.gr
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails