ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μετρούν απεργίες και σπουδές στη σύνταξη


Στα επτά χρόνια καθορίζεται από το 2014 ο πλασματικός χρόνος για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη Ο χρόνος που ο εργαζόμενος έχει απεργήσει ή έχει φοιτήσει υπολογίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται

Στα επτά χρόνια καθορίζεται από το 2014 ο πλασματικός χρόνος για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη
Διαβατήριο για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη αποτελεί η αναγνώριση πλασματικού χρόνου για τις σπουδές αλλά και τις απεργίες. Οι προϋποθέσεις καθορίζονται σε δύο εγκυκλίους του ΙΚΑ, όπου παρουσιάζονται και παραδείγματα για το πώς μπορεί να... επισπευσθεί η συνταξιοδότηση.
Σημειώνεται πως.......................................................
φέτος αναγνωρίζονται τέσσερα πλασματικά έτη, το 2012 πέντε, το 2013 έξι και από το 2014 και μετά επτά χρόνια. Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν τα πλασματικά έτη για τις σπουδές και την απεργία θα πρέπει ο υποψήφιος συνταξιούχος να έχει συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης.
Οσον αφορά στις σπουδές στην εγκύκλιο του ΙΚΑ προβλέπονται τα εξής: "ως χρόνος φοίτησης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την εγγραφή έως την ημερομηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο ή στη βεβαίωση της σχολής. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της σχολής".
Στην περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία, δικαιούται να αναγνωρίσει τον χρόνο σπουδών του από τη μία μόνο σχολή (και όχι μέρος του χρόνου σπουδών του από την κάθε σχολή). Επιπλέον ο χρόνος σπουδών μπορεί να αναγνωριστεί σε ένα μόνο ταμείο κύριας ασφάλισης και όχι τμήμα του χρόνου σπουδών σε κάθε οργανισμό.
Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι "το δικαίωμα για την εν λόγω αναγνώριση είναι απρόθεσμο, δεδομένου ότι δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία στον νόμο". Η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης ακόμα και ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Παράλληλα με εξαγορά μπορεί να αναγνωριστεί και ο χρόνος απεργίας. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση του χρόνου απεργίας στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ υπολογίζονται σε σύνολο 20% (ασφαλισμένου και εργοδότη).
Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές είναι αυτές που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση ή οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης (στις περιπτώσεις που δεν απασχολείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).
Σε καμία όμως περίπτωση οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η αναγνώριση δεν μπορεί να υπολείπονται του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής.
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Πότε ισχύει το δικαίωμα

Οι νέες ρυθμίσεις για τα πλασματικά έτη ισχύουν για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και θα συνταξιοδοτηθούν με βάση όσα προβλέπει ο νόμος 3863/2010. Αντίθετα δεν εφαρμόζονται σε όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 αλλά και σε όσους θα συνταξιοδοτηθούν με προϋποθέσεις που δεν άλλαξαν από τον τελευταίο νόμο. Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως "τυχόν αναγνωριστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 18 του Ν.3863/2010 πριν την αντικατάστασή τους με βάση την παρ. 7 του άρθ. 40 του Ν.3996/2011 θα πρέπει να ανακληθούν και να επιστραφούν οι εισφορές, αντίθετα δεν επιστρέφονται οι εισφορές που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν για αναγνώριση χρόνου με βάση τις διατάξεις του άρθ. 40 του Ν.3996/2011 ακόμα και στην περίπτωση που δεν θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης".
3 παραδειγματα
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:

  • Ασφαλισμένος είχε εγγραφεί στη Νομική Σχολή Αθηνών (προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης 4 έτη) τον Οκτώβριο του 1980 και η αναγραφόμενη ημερομηνία επί του πτυχίου είναι η 25η Σεπτεμβρίου 1990. Κατά τη διάρκεια των σπουδών εργάσθηκε περιστασιακά και ασφαλίσθηκε στο ΙΚΑ για 2.000 ημέρες.
Ο χρόνος σπουδών που μπορεί να αναγνωρίσει, προκύπτει από την αφαίρεση των ημερών πραγματικής ασφάλισης (2.000 ημέρες) από τον συνολικό χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ εγγραφής στη Νομική και της αναγραφόμενης στο πτυχίο ημερομηνίας ( 3.000-2.000 = 1.000). Επομένως δεν μπορεί να αναγνωρίσει το σύνολο του χρόνου σπουδών του, αλλά μέχρι 1.000 ημέρες ασφάλισης.
  • Ανδρας 56 ετών με 10.000 βαρέα ένσημα -ο οποίος έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους- μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους μεταξύ των οποίων και απεργία. Ετσι θα συνταξιοδοτηθεί με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 βαρέα στην ηλικία των 55 ετών και 9 μηνών.
  • Γυναίκα 56 ετών με 10.100 ημέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010, καίτοι έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για να λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους μεταξύ των οποίων και απεργία. Ετσι θα μπορέσει να πάρει σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και τη συμπλήρωση 10.400 ημερών ασφάλισης.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΕΘΝΟΣ
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails