Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοσιοποίηση ονομάτων μεγαλοοφειλετών


Η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων άναψε το πράσινο φως

To «πράσινο φως» για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων χρωστούν στο δημόσιο περισσότερα από 150.000 ευρώ άναψε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απαντώντας θετικά στο σχετικό ερώτημα του υπουργείου Οικονομικών.

Με γνωμοδότησή της....................................
 η Αρχή έκρινε ότι είναι συνταγματικώς ανεκτό το συγκεκριμένο μέτρο , το οποίο επέλεξε ο Έλληνας νομοθέτης «ως καταρχήν πρόσφορο για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών προς το Κράτος , σε εποχή ιδιαίτερα δυσμενούς πορείας των δημοσίων οικονομικών».

Η Αρχή όμως, με την ίδια γνωμοδότησή της θέτει και συγκεκριμένους περιορισμούς- κόκκινες γραμμές ,ώστε να διασφαλιστούν και οι πολίτες πριν δουν τα ονόματά τους αναρτημένα στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα θέτει τους εξής όρους:

*Η δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά οφειλές από φόρους, δασμούς και λοιπά βάρη , για τα οποία οι Ελληνες πολίτες υποχρεούνται εκ του Συντάγματος να συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

*Θα πρέπει να υπάρχει οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής ,η οποία επέρχεται είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης καταλογισμού φόρου, είτε με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σχετικά με την ύπαρξη και το ύψος της οφειλής.

*Θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου οφειλέτη για την επικείμενη δημοσιοποίηση και να του χορηγηθεί προθεσμία, τουλάχιστον 15 ημερών, για να προβεί στην τακτοποίηση της οφειλής τους.

*Θα πρέπει να ταυτοποιείται επαρκώς ο αναφερόμενος οφειλέτης,με τη δημοσιοποίηση του επωνύμου του, του ονόματός του, του ΑΦΜ του και του ονόματος του πατέρα του , αποκλειομένης της χρήσης άλλου προσδιοριστικού της ταυτότητάς του στοιχείο.

Αντίθετα, η Αρχή έκρινε ότι δεν πρέπει να δημοσιεύονται:
*Ονόματα οφειλετών χρεών που είναι ανεπίδεκτα είσπραξης.
*Στοιχεία ανηλίκων οφειλετών.
*Στοιχεία αποβιωσάντων οφειλετών. Νewsbeast.gr
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails