ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Hellenic Railways OrganisationImage via Wikipedia

ose-gr.blogspot.
Το σύνολο των προτεινόμενων θέσεων είναι 7775 και σε μια πρώτη ανάγνωση στην πλειοψηφία τους είναι θέσεις σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.
Νομός Ονομασία Φορέα Εκπαιδευτική Βαθμίδα Ειδικότητα Σύνολο θέσεων............

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 6
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 10
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΩΝ 11
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΙΟΘΗΚΗ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 5
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 11
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΔΕ ΔΙΟΙΚ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΔΕ ΗΛΕΚ/ΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΔΕ ΜΗΧΑΝΟ/ΤΗΣ ΣΙΔΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΣΤ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡ/ΚΟΣ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΙ ή ΗΛ/γοι ΜΗΧ/ΚΟΙ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΤΕ ΔΙΟΙΚ - ΛΟΓΙΣΤ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΤΕ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΩΝ 10
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 11
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 6
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 10
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 14
ΑΤΤΙΚΗΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟΝΑ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ' (ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟΝΑ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ' (ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ) ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟΝΑ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ' (ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟΝΑ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ' (ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟΝΑ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ' (ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ) ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟΝΑ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ' (ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΥΕ Β.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 11
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 11
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) 4
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΩΝ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΨΥΚΤΙΚΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛ/ΓΩΝ - ΗΛ/ΝΙΚΩΝ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝ. ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΕ ΣΤΕΛ. ΕΠΙΧΕΙΡ. 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΥΕ ΟΔΗΓ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ. 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚ. ΥΔΡΑΥΛ. 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΠΕ Δ/ΚΟ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΤΕ Δ/ΚΟ-ΛΟΓ/ΚΟ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"ΕΕΣ ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΔΕ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΠΕ ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 12
ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 9
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΥΠΥΜΕΔΙ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΚΟΠΤΡΙΩΝ-ΡΑΠΤΡΙΩΝ-ΓΑΖΩΤΡΙΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΜΩΣΑΪΚΩΝ-ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΣΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ 7
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΠΡΕΣΣΑΔΟΡΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΡΙΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΟΛ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ) 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΤΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ -ΗΛ/ΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΕ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΕ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ" 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΕ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ" 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΕ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΩΝ" 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΕ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΤΕΧΝ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΥΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΗΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΥΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΥΕ ΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΥΕ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΥΕ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓ. 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΕ Τεχνικού Μηχανολόγος Μηχανικός 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΥΕ Τεχνικού -Τεχνίτης Ξυλουργός 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΥΕ Τεχνικού -Τεχνίτης Χρωματιστής 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΥΕ Τεχνίτης Μεταλλικών Έργων 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕ Δ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΕ Δ/ΚΟΥ - ΛΟΓ/ΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΕ Δ/ΚΟΥ - ΛΟΓ/ΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 0
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 0
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 0
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΩΝ) 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ3 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΗΛ/ΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 22
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 94
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) 7
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 271
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΥΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΗ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΕΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΑΒ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 50
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 24
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΕ Κλητήρες 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 120
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 20
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ειδικότητα ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ειδικότητα ΟΔΗΓΟΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ειδικότητα ΨΥΚΤΙΚΟΣ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 66
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 9
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 18
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 9
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (ΚΑΑΠΒ) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ" ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ" ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ" ΠΕ ΜΗΧΑΝ.-ΗΛΕΚΤΡΟΛ. 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ" ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ" ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ" ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓ. 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΚΛΗΤΗΡΑ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ, ΟΔΗΓΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΥΕ ΤΕΧΝ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΥΕ ΤΕΧΝ.ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.- ΟΙΚΟΝ. ΥΠΑΛ. 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΚΤΙΣΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ/ΚΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ.ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΣΥΓΚΟΙΝ. ΕΡΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 9
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓ.ΜΗΧΑΝ.-ΕΡΓΟΣ.& ΑΠΟΘ.ΥΛΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 9
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΔΗΓΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΘΕΡΜΑΣΤΗ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΗΤΗΡΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 11
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 7
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΑΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΑΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΩΝ 60
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 60
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 15
ΑΤΤΙΚΗΣ Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΕ Διοικ. - Οικον. Υπάλλ. 3
ΑΤΤΙΚΗΣ Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΥΕ Φυλάκων Εγκαταστάσεων 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (hardware) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (software) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (software) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΛΟΙΠΟΙ 20
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 58
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 26
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αστικής Κατάστασης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 9
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αστικής Κατάστασης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 38
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αστικής Κατάστασης ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αν. Αττικής ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 18
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αν. Αττικής ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αν. Αττικής ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αν. Αττικής ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 24
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αν. Αττικής ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αν. Αττικής ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτ. Αττικής& Πειραιά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 39
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτ. Αττικής& Πειραιά ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 52
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτ. Αττικής& Πειραιά ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 14
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτ. Αττικής& Πειραιά ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ ΔΕ ΤΕΧΝ.ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ ΔΕ ΤΕΧΝ.ΥΠ.-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΔΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΔΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΤΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΤΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 14
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΛΗΤΗΡΩΝ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 16
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 25
ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 50
ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 90
ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 56
ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού - Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛ.ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 20
ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 20
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κέντρο Υγείας Ερυθρών ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ Ιατρικών Οργάνων 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΕΩΝ 4
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ Ξυλουργών 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ Σιδηρ-Αλουμινάδων 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ Υδραυλικών/Θερμουδραυλικών 3
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-Μηχανολόγος Μηχανικός 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 8
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-Έργων Υποδομής 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-Μηχανολόγος Μηχανικός 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΘΥΡΩΡΟΙ-ΚΛΗΤΗΡΕΣ) 5
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΥΕ ΠΡΟΣ.ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΒΟΗΘ.ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) 35
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΥΕ ΠΡΟΣ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΠΛΥΝΤΕΣ-ΣΙΔΕΡΩΤΕΣ) 50
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ" ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 10
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΑ (αρμοδιότητας Γ.Ν.Π.ΤΖΑΝΕΙΟ)" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΑ (αρμοδιότητας Γ.Ν.Π.ΤΖΑΝΕΙΟ)" ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΑ (αρμοδιότητας Γ.Ν.Π.ΤΖΑΝΕΙΟ)" ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (αρμοδιότητας Γ.Ν.Π.ΤΖΑΝΕΙΟ) ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (αρμοδιότητας Γ.Ν.Π.ΤΖΑΝΕΙΟ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (αρμοδιότητας Γ.Ν.Π.ΤΖΑΝΕΙΟ) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΝΕΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 0
ΑΧΑΪΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10
ΑΧΑΪΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΑΧΑΪΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -(ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ.ΥΠΑΛΛ) 9
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ. (ΠΡΟΣΩΠ.ΑΜΑΞ) 1
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚ.(ΠΡΟΣ.ΑΠΟΘ.ΣΤΑΘΜΩΝ) 1
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤ Δ. 1
ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 4
ΑΧΑΪΑΣ ΟΑΕΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΟΑΕΔ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ /ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 50
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΕΡΓΑΤΗΣ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ/ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 45
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 31
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 20
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΑΧΑΪΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΑΧΑΪΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΑΧΑΪΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 15
ΑΧΑΪΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 30
ΑΧΑΪΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 30
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ (Με Σχέση Εμμισθης εντολής) 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕ "Διοικητικών Γραμματέων
ή Διοικητικού Λογιστικού" 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 4
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ Δ/ΚΟΥ -ΟΙΚ/ΚΟΥ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ - ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4
ΔΡΑΜΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΟΑΕΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 1
ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ 1
ΔΡΑΜΑΣ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΥΕ ΕΡΓ.ΜΗΧΑΝ.-ΕΡΓΟΣ.& ΑΠΟΘ.ΥΛΙΚΟΥ 1
ΔΡΑΜΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΔΡΑΜΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 5
ΔΡΑΜΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΕΒΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΕΒΡΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΕΒΡΟΥ ΕΚΑΒ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΕΒΡΟΥ ΕΚΑΒ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΕΒΡΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 3
ΕΒΡΟΥ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3
ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 4
ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2
ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΈΒΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΈΒΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 6
ΕΒΡΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2
ΕΒΡΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2
ΕΒΡΟΥ ΟΑΕΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 3
ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 18
ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 20
ΕΒΡΟΥ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 18
ΕΒΡΟΥ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΕΒΡΟΥ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ-ΟΑΕΔ 1
ΕΒΡΟΥ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 3
ΕΒΡΟΥ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 1
ΕΒΡΟΥ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 2
ΕΒΡΟΥ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧ/ΣΙΩΝ-ΕΡΓ/ΣΙΩΝ 1
ΕΒΡΟΥ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΥΕ ΕΡΓ.ΜΗΧΑΝ.-ΕΡΓΟΣ.& ΑΠΟΘ.ΥΛΙΚΟΥ 1
ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ 1
ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΕΒΡΟΥ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΕΒΡΟΥ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 10
ΕΒΡΟΥ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΩΡΩΝ 3
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 4
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (ΚΥ Αλιβερίου) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (ΚΥ Ιστιαίας) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (ΚΥ Μαντουδίου) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (ΚΥ Ψαχνών) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού(ταμίες εισπράκτορες) 4
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Οδηγών (ΚΥ Αλιβερίου) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Οδηγών (ΚΥ Ιστιαίας) 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Οδηγών (ΚΥ Μαντουδίου) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Ηλεκτρολόγοι) 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Τεχνικού (Υδραυλικοί) 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ Τηλεφωνητών 4
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Καθαριστές 4
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Καθαριστές (ΚΥ Αλιβερίου) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Καθαριστές (ΚΥ Ιστιαίας) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Καθαριστές (ΚΥ Μαντουδίου) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Καθαριστές (ΚΥ Ψαχνών) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ ΠλΥΝΤΩΝ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Σιδερωτών 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Φύλακες-νυχτοφύλακες 8
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Φυλάκων (ΚΥ Ιστιαίας) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Φυλάκων (ΚΥ Μαντουδίου) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕ Φυλάκων (ΚΥ Ψαχνών) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 0
ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 0
ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 0
ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕ "Διοικητικών Γραμματέων
ή Διοικητικού Λογιστικού" 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 3
ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΑΕΔ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕ Διοικητικού (Διοικητικών-Οικονομικών Υπαλλήλων) 3
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΥΕ Τεχνικού Υδραυλικών 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΑΕΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΔΟΜΙΚΟΣ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΕΡΓ. ΜΗΧΑΝ. -ΕΡΓΟΣ. ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧ/ΣΙΩΝ ΕΡΓ/ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΛΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΥΕ ΜΗΧ/ΓΟΥ Χ.Μ.ΕΡΓ. Β. ΧΕΙΡ. ΗΛ. ΑΝΥΨ. ΜΗΧ.Α.Δ.ΕΙΔ. 2
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΥΕ ΧΕΙΡΙΣ. ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΩΝ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 7
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 7
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 5
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ "ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ" 1
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΟΠΑΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ /ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 7
ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 20
ΗΛΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΗΛΕΙΑΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΗΛΕΙΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΗΛΕΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΗΛΕΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 15
ΗΛΕΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΩΝ 1
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ 4
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ 3
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 4
ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3
ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30
ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ / ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 2
ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 7
ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 1
ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 2
ΗΜΑΘΙΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2
ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΑΚΑΜ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΗΜΑΘΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΗΜΑΘΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 3
ΗΜΑΘΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ) 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ) 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ) 3
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ) 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) 5
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ) 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΑΕΔ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΑΕΔ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ."Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΔΕ Δ/ΚΟΥ-Λ/ΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ."Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ."Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ."Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΔΕ Δ/ΚΟΥ-Λ/ΚΟΥ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΕΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΠΕ Δ/ΚΟΥ-Λ/ΚΟΥ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ.''Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'' ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΥΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΥΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΥΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΗΣ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΜΗΧΑΝ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΤ. Ε 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕ "Διοικητικών Γραμματέων
ή Διοικητικού Λογιστικού" 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΕ Επιμελητών 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 8
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΆΚΩΝ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ-Λ/ΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ Δ/ΚΟ-ΟΙΚ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ Δ/ΚΟ-ΟΙΚ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ Δ/ΚΟ-ΟΙΚ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΤΙΣΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΥΝΤΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ 20
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΠΑΔ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΩΝ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ - ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ - ΚΥ ΣΟΧΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΑΚΑΜ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 26
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & Θρησκευματων ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 46
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 20
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 22
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧ/ΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧ/ΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧ/ΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧ/ΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧ/ΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧ/ΚΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 12
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΟΔΗΓΩΝ ) 5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΩΝ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ / Ν.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ / Ν.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΜΑ) 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ) 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΕ ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΤ Ε 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΤΑΚΑΜ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 3
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ.- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΨΥΚΤΙΚΩΝ) 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΛΗΤΗΡΩΝ) 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) 4
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ,ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΚΙΛΚΙΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΚΙΛΚΙΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΚΙΛΚΙΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΚΙΛΚΙΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ & ΘΧΠ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 2
ΚΙΛΚΙΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ & ΘΧΠ ΚΙΛΚΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΚΙΛΚΙΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ & ΘΧΠ ΚΙΛΚΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΚΙΛΚΙΣ ΟΠΑΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΚΙΛΚΙΣ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΑΚΑΜ Ν. ΚΙΛΚΙΣ


" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΚΙΛΚΙΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 5
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕ "Διοικητικών Γραμματέων
ή Διοικητικού Λογιστικού" 1
ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 3
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4
ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΩΝ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΟΖΑΝΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΚΟΖΑΝΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΑΚ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ/ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΑΚ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 10
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΑΕΔ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΚΕΠ) 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΑ ΚΕΠ) 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας ΔΕ Τεχνικών 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 8
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 15
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 18
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 1
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 4
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 5
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΜΗΧΑΝ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 7
ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΑΕΔ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 5
ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΑΕΔ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΠΑΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 30
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄&Γ΄&ΣΤ΄ΕΙΔ 6
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 6
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝΑ΄&Γ΄&ΣΤ΄ΕΙΔ 3
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΞΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 74
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 15
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 7
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 5
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 7
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. - ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΑΠΟΘ.ΥΛΙΚΟΥ 10
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 3
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 10
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 5
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 7
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΟΞΥΓΟΝΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ Α΄& Β΄ΤΑΞΗΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΣΥΓΚΟΛ.-ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΤΕΧ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ ΤΑΚΑΜ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡ. 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡ. 1
ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΛΑΡΙΣΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 8
ΛΑΡΙΣΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 20
ΛΑΡΙΣΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 20
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΕ "ΟΔΗΓΩΝ
Ν" 5
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών) 1
ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ/ΕΠΙΣΤ. 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΑΚ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΑΚ ΑΡΧΕΙΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΛΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΛΕΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Κε.Σ.Α.Α.) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Κε.Σ.Α.Α.) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Κε.Σ.Α.Α.) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Κε.Σ.Α.Α.) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ) 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Κε.Σ.Α.Α.) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Κε.Σ.Α.Α.) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Κε.Σ.Α.Α.) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Κε.Σ.Α.Α.) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΠΑΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΤΑΚΑΜ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΪΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΕ ΚΛΗΤ./ΕΠΙΣΤ./ΦΥΛ/ΝΥΚΤΟΦ 16
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ ΔΕ ΤΕΧΝ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ. 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 6
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 20
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 3
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 8
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΠΑΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 10
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 20
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 20
ΞΑΝΘΗΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΞΑΝΘΗΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΞΑΝΘΗΣ ΟΑΕΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 1
ΞΑΝΘΗΣ ΟΠΑΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΞΑΝΘΗΣ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΞΑΝΘΗΣ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 2
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5
ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ ΠΕΛΛΑΣ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΜΟΜ. 1
ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ ΠΕΛΛΑΣ) ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗ. 1
ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ ΠΕΛΛΑΣ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 1
ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ ΠΕΛΛΑΣ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ) 1
ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ ΠΕΛΛΑΣ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 2
ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ ΠΕΛΛΑΣ) ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 1
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΑΚΑΜ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕΛΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΠΕΛΛΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΠΕΛΛΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 5
ΠΕΛΛΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 11
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 15
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 15
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΑΚΑΜ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 3
ΠΙΕΡΙΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΠΙΕΡΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΠΙΕΡΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΩΣΤΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΑΕΔ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΩΝ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΡΟΔΟΠΗΣ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - Ξυλουργός Επιπλοπ. 1
ΡΟΔΟΠΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5
ΣΑΜΟΥ ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 5
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 10
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 3
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ) 3
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) 2
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 5
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ) 3
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 1
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ) 2
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 4
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 1
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΟΣΤΙΚΗΣ) 5
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) 5
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) 2
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 2
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 1
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) 1
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ) 5
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 5
ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 5
ΣΑΜΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2
ΣΕΡΡΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΣΕΡΡΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΣΕΡΡΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΣΕΡΡΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΣΕΡΡΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΣΕΡΡΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 3
ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 1
ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ) ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠ. ΕΛΙΓΜΩΝ 1
ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ 1
ΣΕΡΡΩΝ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2
ΣΕΡΡΩΝ ΟΠΑΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΑΚΑΜ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΣΕΡΡΩΝ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΣΕΡΡΩΝ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 5
ΣΕΡΡΩΝ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων ΔΕ Διοικητικού 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων ΥΕ Ελιγμών Οδ.Δραιζινοτρακτέρ 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων ΥΕ Εργάτης Γραμμής 2
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΤΑΚΑΜ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 4
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 12
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛ.-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΨΥΚΤΙΚΟΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕ Δ/ΚΟΥ -ΛΟΓ/ΚΟΥ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 6
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΙΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΚΑΒ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕ "Διοικητικών Γραμματέων
ή Διοικητικού Λογιστικού" 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕ Διοικητικού 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕ Μηχανικών 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΚΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΜΙΚΟΣ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΕΙΣΣΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΡΑΠΤΡΙΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΤΩΝ 10
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Αγρ. Τοπ. Μηχανικών) 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Αγρ. Τοπ. Μηχανικών) 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτ. Μηχαν.) 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτ. Μηχαν.) 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 6
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 10
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 17
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΕ Διοικητικού 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΥΕ Τεχνικού 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΚΑ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας ΔΕ Διοικητικού-Επιμελητών Παιδιών 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων 1
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ 1
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΕΡΓΩΝ 5
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 4
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ"ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ"ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 5
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ"ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ"ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 1
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ"ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΩΝ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ"ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ - ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ - ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ/Τμήμα Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ 5
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 10
ΦΩΚΙΔΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 3
ΦΩΚΙΔΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 2
ΦΩΚΙΔΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 2
ΦΩΚΙΔΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 0
ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ&ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 20
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 15
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 10
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 8
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΑΕΔ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΑΚΑΜ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΧΑΝΙΩΝ ΟΑΕΔ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 3
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1
Share/Save/Bookmark
Enhanced by Zemanta

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails