Λίστα με 15.000 οφειλέτες από το 1997 Διορία δύο μηνών για όσους δεν πλήρωσαν ΦΜΑΠ


http://www.protothema.gr
Πρόσκληση για να πληρώσουν τις οφειλές τους έως 31 Μαΐου απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών σε περίπου 15.000 μεγαλοϊδιοκτήτες, που "ξέχασαν" να υποβάλουν δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας το 2007 και παλαιότερα.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο, τονίζεται πως...............
«κατόπιν ελέγχων και διασταυρώσεων, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φορολογουμένων-κατόχων Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίοι -αν και όφειλαν- δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά στη φορολογία αυτή, για την περίοδο 1997 μέχρι 2007».

«Οι φορολογούμενοι» συνεχίζει η ανακοίνωση, «καλούνται να τακτοποιήσουν τη φορολογική τους υποχρέωση, υποβάλλοντας τις αντίστοιχες δηλώσεις μέχρι την 31η Μαΐου 2011». Τους προσκαλεί μάλιστα το υπουργείο να κάνουν «χρήση των ευεργετημάτων που παρέχονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο», ενώ απειλεί όσους δεν ανταποκριθούν ότι «αμέσως μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, θα ακολουθήσει ενδελεχής έλεγχος, ειδικά οργανωμένο για τον έλεγχο αυτόν.


Η ρύθμιση αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας όχι μόνο για το 2007, αλλά από το 1997, που επιβλήθηκε για πρώτη φορά ο σχετικός φόρος. Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν παραγραφεί ακόμα.


Οπως ορίζει η νομοθεσία, το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου και προστίμου για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας παραγράφεται:


α) Στην περίπτωση που έγινε δήλωση αλλά ήταν ανακριβής, μετά πάροδο 10ετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση.


β) Στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε καν δήλωση, είτε για ολόκληρη είτε για μέρος της ακίνητης περιουσίας, μετά πάροδο 15ετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης.


γ) Στην περίπτωση επιβολής προστίμου, μετά πάροδο 10ετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση.


Εκτιμάται ότι το μέτρο θα φέρει έσοδα στα ταμεία του Δημοσίου περίπου 200-250 εκατ. ευρώ από μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων με περιουσία άνω του ενός εκατ. ευρώ.


Από τη διασταύρωση στοιχείων που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκύπτει ότι τα περισσότερα ακίνητα αποκτήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τη χρυσή περίοδο του Χρηματιστηρίου και συγκεκριμένα τα έτη 1998-1999, όταν το Χρηματιστήριο είχε φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα. Επίσης, από τα ίδια στοιχεία προκύπτουν μαζικές αγορές ακινήτων την περίοδο 2001-2004 με τη σημαντική πτώση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια.


Οι σχεδόν 15.000 μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων έπεσαν στα δίχτυα του υπουργείου Οικονομικών με την αλλαγή της νομοθεσίας και την επιβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων. Συγκεκριμένα, αν και δεν υπέβαλαν τη δήλωση ΦΜΑΠ μέχρι και το 2007, που ίσχυσε το μέτρο, ωστόσο υπέβαλαν το 2008 τις δηλώσεις Ε9 για τον υπολογισμό και την καταβολή του ΕΤΑΚ.


Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του ΕΤΑΚ γίνεται αυτομάτως από τη ΓΓΠΣ από τα στοιχεία των δηλώσεων του Ε9, ενώ για τον υπολογισμό του ΦΜΑΠ θα έπρεπε ο υπόχρεος να υποβάλει δήλωση, εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας υπερέβαινε το αφορολόγητο όριο.


Υπενθυμίζεται πως ο ΦΜΑΠ αφορούσε φορολογούμενους με ακίνητη περιουσία άνω των 243.600 ευρώ για τους άγαμους, 487.200 ευρώ για τους έγγαμους, με προσαύξηση 61.650 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 73.400 ευρώ για καθένα από το τρίτο παιδί και πάνω. Ο φόρος υπολογιζόταν με συντελεστές από 0,354% έως 0,944% επί της αντικειμενικής αξίας, για τα φυσικά πρόσωπα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails