Τρία µέτρα - ανάσα για το εφάπαξ στο Δηµόσιο

ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Εκκρεµεί η πληρωµή 37.000 αιτήσεων για τα οποία χρειάζονται συνολικά 1,7 δισ. ευρώ και αυτή την περίοδο καταβάλλονται σε όσους είχαν καταθέσει τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις έως τον Ιούνιο του 2009
Ανάσα στο Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

που χορηγεί το εφάπαξ δίνει η κυβέρνηση, η οποία.....................
προωθεί σχέδιο τριών µέτρων προκειµένου να εξευρεθούν οι πόροι για να συνεχιστεί η καταβολή του.

Το ΤΠΔΥ βουλιάζει στα ελλείµµατα µε αποτέλεσµα το εφάπαξ να βρίσκεται στον αέρα και να υπάρχουν ουρές αναµονής χιλιάδων υποψήφιων συνταξιούχων, που περιµένουν µέχρι και πεντέµισι χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η διοίκηση του Ταµείου αδυνατεί να προβλέψει πότε θα καταβληθεί το εφάπαξ σε όσους υποβάλλουν φέτος αιτήσεις.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτεται από πίνακα που έχει συντάξει το ίδιο το ΤΠΔΥ (παρατίθεται δίπλα) για τις πιθανές ηµεροµηνίες διεκπεραίωσης των αιτήσεων για εφάπαξ, οι αρµόδιοι δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν εκτίµηση καταβολής του ποσού για όσους έχουν κάνει αίτηση από τον Νοέµβριο του 2010 και µετά.

Τα τρία µέτρα σωσίβιο για το 2011 που αποφάσισε η κυβέρνηση και προωθεί τις σχετικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες είναι:

1. αςφαλίςΗ στο Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων των περίπου 60.000 εργαζοµένων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι σήµερα καλύπτονται για κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ και δεν δικαιούνται εφάπαξ. Με αυτό τον τρόπο, εκτιµάται πως θα αυξηθούν κατά 25 εκατ. ευρώ τα έσοδα από εισφορές. Η σχετική ρύθµιση προβλέπει πως στην ασφάλιση του Ταµείου υπάγονται υποχρεωτικώς από 1-7-2011 και οι επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δηµοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το µόνιµο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του Ταµείου. Οι διατάξεις αυτού του Τοµέα του Ταµείου και της γενικότερης νοµοθεσίας που αφορούν την αναγνώριση και την εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισµένων του Ταµείου, καταργούνται. Οσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί στο Ταµείο µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, εξετάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις. Ως τακτικές µηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισµό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού µισθού, του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας και οι νόµιµες αυξήσεις αυτών. Ως αποδοχές για τον υπολογισµό του ανωτέρω βοηθήµατος νοούνται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών (βασικός µισθός, επίδοµα χρόνου υπηρεσίας και νόµιµες αυξήσεις αυτών συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων εορτών και αδείας εφόσον τα επιδόµατα αυτά υπόκεινται σε κρατήσεις), που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη. Εισφορές για το δώρο του Πάσχα και το επίδοµα αδείας του έτους 2010 που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Ταµείο, δεν αναζητούνται. Οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται από 1-1-2012 και εφεξής δικαιούνται εφάπαξ βοηθήµατος αναλόγου µε τον χρόνο που έχουν συµπληρώσει στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ. Για όσους δεν έχουν συµπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης στο Ταµείο, για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται υπόψη οι µέσες αποδοχές του χρόνου ασφάλισης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται και αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Το ποσό της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης είναι ανάλογο του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός ασφάλισης του Ταµείου προς τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας. 2. Δανείο 350 εκατ. ευρώ το οποίο θα δοθεί από το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων µε ισόποση έκδοση οµολόγου Δηµοσίου. 3. Δεύτερο Δανείο 250 εκατ.

ευρώ το οποίο θα δοθεί στο Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων µε οµόλογο του Δηµοσίου.

Τα τρία αυτά µέτρα, εκτιµάται από το υπουργείο Εργασίας ότι θα ξεµπλοκάρουν την έκδοση της εφάπαξ αποζηµίωσης στους δηµοσίους υπαλλήλους. Πάντως η διοίκηση του ΤΠΔΥ, υπό το βάρος των ελλειµµάτων και των καθυστερήσεων καταβολής, προχωρεί σε αναλογιστική µελέτη για τη βιωσιµότητα του Ταµείου. Τέλος, και οι εκτιµήσεις στελεχών του Ταµείου θεωρούν αναπόφευκτη τη µείωση της εφάπαξ αποζηµίωσης έως και 30%.

Η σχετική µελέτη αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο.

Τονίζεται ότι εκκρεµεί η πληρωµή 37.000 αιτήσεων για εφάπαξ, για τα οποία χρειάζονται συνολικά 1,7 δισ. ευρώ και αυτή την περίοδο καταβάλλονται τα εφάπαξ σε όσους είχαν αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2009 και είχαν καταθέσει τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις έως τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου. Εκτός από την αδυναµία καταβολής εφάπαξ, το ΤΠΔΥ έχει να αντιµετωπίσει και το µεγάλο κύµα φυγής στη σύνταξη των δηµοσίων υπαλλήλων λόγω των ανατροπών στο Ασφαλιστικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο του 2011 υποβλήθηκαν 1.847 αιτήσεις έναντι 1.032 το αντίστοιχο διάστηµα το 2010, ενώ κατά το διάστηµα 1-22 Φεβρουαρίου 2011 έχουν υποβληθεί 1.424 αιτήσεις έναντι 897 αιτήσεων ολόκληρο τον Φεβρουάριο του 2010.


Κατασχέσεις σε επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν εισφορές

ςΗμαντίκες ΑΛΛΑΓΕς προκειµένου να έχει βιωσιµότητα το ασφαλιστικό µας σύστηµα ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουµάνης, ο οποίος περιέγραψε µε µελανά χρώµατα τη σηµερινή κατάσταση.

«Το πολιτικό σύστηµα δίνει τις τελευταίες του εξετάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια ενηµέρωσης της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις επιπτώσεις της ανεργίας στο ασφαλιστικό σύστηµα. Την ίδια στιγµή ο κ. Γ. Κουτρουµάνης σηµείωσε ότι πρέπει ν’ αλλάξουν «τα πρότυπα του φοροφυγά, του φοροκλέφτη, του αεριτζή, όπου ο συνεπής θεωρούνταν κορόιδο, γεγονός που αποτελούσε το πρότυπο µε το οποίο µεγάλωσε η γενιά της µεταπολίτευσης». Επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας κατέστησε σαφές ότι το υπουργείο είναι αποφασισµένο να προχωρήσει σε µέτρα υποχρεωτικής είσπραξης εισφορών των επιχειρήσεων που έχουν εκκρεµότητες, έστω κι αν αυτό σηµαίνει το κλείσιµό τους, λέγοντας: «Κατανοούµε τη δυσκολία της εποχής, αλλά δεν µπορούµε να κατανοήσουµε συµπεριφορές επιχειρήσεων να µην καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για 10 και για 20 χρόνια».

Γία ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΊΑ. Από την πλευρά του ο επιστηµονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Σάββας Ροµπόλης έκανε δυσοίωνες προβλέψεις για την ανεργία, εκτιµώ ντας ότι θα φθάσει στο τέλος του 2011 στο 22%, δηλαδή θα ανέλθει – όπως είπε – στα 1,2 εκατοµµύρια άτοµα.

Επίσης υπολόγισε ότι το επίπεδο της ανεργίας του 2008 (7,8%) θα επανέλθει το 2023.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έκανε δυσοίωνες προβλέψεις για την ανεργία, εκτιµώντας ότι θα φθάσει στο τέλος του 2011 στο 22%

Επιχορηγήσεις έως 50% για καινοτόµες επενδύσεις

Προγραμμα ύψούς 30 εκατοµµυρίων ευρώ γιατην καινοτοµική επιχειρηµατικότητα προωθεί το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το πρόγραµµα Νέα ΚαινοτοµικήΕπιχειρηµατικότητα θα παρέχει κίνητρα σε ενδιαφερόµενο άνω των 18 ετών που επιθυµεί να ιδρύσειεπιχείρηση, µετατρέπονταςτην ιδέα του σε επιχειρηµατική καινοτοµία, ενώ θα ενισχύσει και υφιστάµενες µικρές ή πολύ µικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν καινοτόµα προϊόντα, υπηρεσίες.

Με το πρόγραµµα αυτό θαενισχυθούν έργα, το ύψος τηςεπένδυσης των οποίων θα κυµαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τον τοµέα της µεταποίησης και από 20.000

έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους.

Η δηµόσια χρηµατοδότηση του προγράµµατος φτάνει µέχρι και το 50% των επιλέξιµων δαπανών, ενώ η ιδία συµµετοχή των επιχειρηµατιών τουλάχιστον στο 25% της συνολικής επένδυσης. Στις επιλέξιµες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα ενεργειών, από τον µηχανολογικό εξοπλισµό, τη διαµόρφωση εγκαταστάσεων µέχρι τη συµβουλευτική υποστήριξη, την ανάπτυξηπρωτοτύπων, την πιστοποίηση συστηµάτων, την προβολή κ.ά. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες απότην ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης παράτασης.

Επιπλέον στην έννοια της καινοτοµίας περιλαµβάνεται και επιβραβεύεται όχι µόνο η επιστηµονική και τεχνολογική καινοτοµία αλλά και η µη τεχνολογική και οικολογική καινοτοµία, ενώ τέλος δίνεται έµφαση στις υπό ίδρυση και στιςνέες επιχειρήσεις (µέχρι και πέντε διαχειριστικές χρήσεις), καλύπτονταςένα σηµαντικό κενό στήριξής τους που υπάρχει σήµερα.


Ερχονται 1,3 εκατ. εκκαθαριστικά

έρχονται µέσα στους επόµενους τρεις µήνες 1,28 εκατοµµύρια δηλώσεις ΕΤΑΚ του 2009, αφού η διαδικασία της εκκαθάρισης από το υπουργείο οικονοµικών αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τις αρχές καλοκαιριού. από τις δηλώσεις αυτές, που στο µεγαλύτερό τους µέρος αφορούν µεταβολές περιουσιακής κατάστασης, εκτιµάται ότι θα βεβαιωθούν περί τα 100 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από τον ίούνιο του 2010 έως σήµερα έχουν γίνει πέντε κύκλοι εκκαθαρίσεων και έχει βεβαιωθεί προς είσπραξη το 74% των εκτιµώµενων εσόδων. Εχουν εκκαθαριστεί συγκεκριµένα 2,92 εκατ. δηλώσεις από 3,94 ιδιοκτήτες και έχουν βεβαιωθεί 279 εκατ. ευρώ. αποµένουν επίσης προς εκκαθάριση, σύµφωνα µε το υπουργείο, άλλες 400.000 δηλώσεις, που όµως είναι µηδενικές. Στο µεταξύ, στη Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής κατακυρώθηκαν δύο έργα πληροφοριακών συστηµάτων για το περιουσιολόγιο και το Ενιαίο τέλος ακινήτων. το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται στα 1,3 εκατ.

ευρώ για το περιουσιολόγιο (αρχικές του ειδικού εντύπου 2009 και 2010, καθώς και τροποποιητικές της τριετίας 2008-2010) και στα 1,8 εκατ. ευρώ για το ΕΤΑΚ (σύζευξη δεδοµένων δηλώσεων Ε9 των ετών 2008-2010), µε χρονική διάρκεια υλοποίησης τεσσάρων µηνών και για τα δύο έργα.ΤΑ ΝΕΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails