Το σχέδιο για τα τουριστικά ακίνητα - φιλέταΤαχεία ρευστοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µέσα από τη σύσταση εταιρειώνχαρτοφυλακίου ακινήτων σχεδιάζει το υπουργείο Οικονοµικών. Οι εταιρείες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να τιτλοποιούν µελλοντικά έσοδα από «εδαφονόµια» που θα αντιστοιχούν στις προς αξιοποίηση εκτάσεις και µε τον τρόπο αυτόνθα εκτελεστεί ένα µέρος του κυβερνητικού σχεδίου για την άντληση 50 δισ. ευρώ έως το 2015.......................

Το παραπάνω σχέδιο που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» και συζητείταισε κλειστέςσυσκέψεις στην Πλατεία Συντάγµατος σχετίζεται ευθέως µε την ψήφιση του θεσµού της Επιφάνειας και την άµεση προώθηση νόµου που θα ρυθµίζει το χωροταξικόσχέδιο για τον τουρισµό και θα προβλέπει «σύνθετες αναπτύξεις».

Το νοµοσχέδιο για την επανεισαγωγή του θεσµού της Eπιφάνειας στο Εθνικό ∆ίκαιο πουβρίσκεται ήδη στα χέρια του υπουργού Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου προβλέπει, µεταξύ άλλων, πως οι υπόσύσταση εταιρείες χαρτοφυλακίου ακινήτων του ∆ηµοσίου θα µπορούν να τιτλοποιούν µελλοντικά έσοδα από «εδαφονόµια».

ΤΟ «Ε∆ΑΦΟΝΟΜΙΟ» είναι το αντάλλαγµα που θα πληρώνουν οι ιδιώτες στο ∆ηµόσιο γιατην απόκτηση – µέσω µακροχρόνιωνσυµβάσεων – της πλήρους κυριότητας των κτισµάτων που θα οικοδοµούνται. Τα προσδοκώµενα έσοδα από τις τιτλοποιήσεις αυτές (µέσωτης έκδοσης οµολόγων για λογαριασµό των εταιρειών χαρτοφυλακίου ακινήτων) υπολογίζονται περίπου σε 5 δισ. ευρώ, ωστόσο η επιτυχία του εγχειρήµατος εξαρτάταιαπόλυτα από τη συµµετοχή που θα έχουν οι µεγάλες επενδυτικές τράπεζες του εξωτερικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει αποτελέσµατα ο θεσµός της Επιφάνειας και να γίνουν οι τιτλοποιήσεις µελλοντικών εσόδων είναι οι εταιρείες χαρτοφυλακίου ακινήτων του ∆ηµοσίου να έχουν στην κατοχή τους «καθαρά» ακίνητα, που θα διέπονται από συγκεκριµένους όρους χρήσης και αξιοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει την τρέχουσα περίοδο ειδικές παρεµβάσεις στον χωροταξικό σχεδιασµό.

ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θεωρεί πως η τουριστική αξιοποίηση µπορεί να πολλαπλασιάσει την αξία τηςδηµόσιας γης καινα αποτελέσει προίκα και για τις επόµενες γενιές. Κύκλοι του υπουργείου Οικονοµικών δηλώνουν στα «ΝΕΑ» πως ηποικιλοµορφία των δηµόσιων εκτάσεων και η χωρική διασπορά τους απαιτεί τη δυναµική αξιοποίηση τηςπεριουσίας αυτής.

«Σχεδιάζουµε διαφορετικά χαρτοφυλάκια ακινήτων, µε διαφορετική πολεοδοµική ταυτότητα», τονίζει υψηλόβαθµο στέλεχος του υπουργείου, προσθέτοντας πως «τα περιθώρια ελιγµών είναι µεγάλα καθώς τα περισσότερα ακίνητα του ∆ηµοσίου δεν έχουν καθορισµένες χρήσεις γης ούτε καθορισµένους όρους δόµησης».

Για την ταχύτερηαξιοποίηση της δηµόσιας γης το υπουργείο Οικονοµικών επιστρατεύει το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισµό που είχε καταρτίσει προ διετίας ο Γιώργος Σουφλιάς,παρά τις αντιρρήσεις της υπουργού Περιβάλλοντος Τίνας Μπιρµπίλη. Πάντως, πηγές προσκείµενες στην υπουργό Περιβάλλοντος – που ρωτήθηκαν χθες σχετικά µε την εφαρµογή του χωροταξικού σχεδίου Σουφλιά –έλεγαν ότι «τέτοιο θέµα δεν έχει τεθεί».
Οι ιδιώτες θα καταβάλλουν στο ∆ηµόσιο «εδαφονόµιο» ως αντάλλαγµα
5 δισ. ευρώ
εκτιµούν στο υπουργείο Οικονοµικών ότι µπορούν να εισπραχθούν µε τη µέθοδο των τιτλοποιήσεων

Πολύτιµη πηγή ξένων κεφαλαίων

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, είτε µέσω του σκέλους των ολοκληρωµένων τουριστικών αναπτύξεων είτε σε επίπεδο κατασκευής κατοικιών, σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο της Εθνικής Τράπεζας Νίκο Μαγγίνα θα µπορούσε να αποτελέσει πολύτιµη πηγή εισροής ξένων κεφαλαίων στην οικονοµία µας. «Τα περιθώρια ανάπτυξης είναι σηµαντικά καθώς η χώρα µας υστερεί όχι µόνο συγκριτικά µε παραδοσιακές δυνάµεις όπως η Ισπανία, αλλά και σε σχέση µε ταχέως πλέον αναπτυσσόµενες αγορές όπως η Κροατία και η Σλοβενία», δηλώνει το στέλεχος της Εθνικής. Υπογραµµίζει µάλιστα πως η Ελλάδα µπορεί να διεκδικήσει το µερίδιο που τηςαναλογεί µε βάση το φυσικό της κεφάλαιο και τη βαρύτητά της στις τουριστικές αφίξεις εφόσον αντιµετωπίσει οριστικά τους ανασταλτικούς παράγοντες που αποτρέπουν τέτοιου είδους επενδύσεις.

Οπως αναφέρει, η ανταγωνιστικότητα και η σταθερότητα της φορολογικής µεταχείρισης της ακίνητης περιουσίας και η εναρµόνιση του συγκριτικού συναλλακτικού κόστους (συµπεριλαµβανοµένων τελών, αµοιβών σχετικών υπηρεσιών, κόστους ασφάλισης) καθώς καιη απόλυτη διασαφήνιση των χρήσεων γης (µε ένα πλήρες και αξιόπιστο κτηµατολόγιο και αποτελεσµατική επίλυση εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων)

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για προσέλκυση επενδύσεων.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
της επενδυτικής εταιρείας Dolphin Capital Investors, ΜίλτοςΚαµπουρίδης, τονίζει στα «ΝΕΑ» πωςεάν υπάρξει ξεκάθαρο νοµοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει την πώληση τουριστικών κατοικιών µέσα σε σύνθετες τουριστικές αναπτύξεις υψηλής ποιότητας που συνδυάζουν κατοικίες µε ένατουλάχιστον τουριστικό προϊόν όπως πολυτελές ξενοδοχείο, γήπεδο γκολφ ή µαρίνα, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών θα πρέπει ναθεωρείται δεδοµένο. «Η Ελλάδα είναι η µοναδική ευρωπαϊκή µεσογειακήχώρα που δεν προσφέρει αυτό το προϊόν, άρα είναι µια παρθένα αγορά και συνεπώς έχει πολύ καλές προοπτικές», αναφέρει.

Σύµφωνα µε τον ίδιο πρέπει άµεσα να ψηφιστεί νόµος πουθα επιτρέπει την πώληση των κατοικιών σε σύνθετες αναπτύξεις και νααπλοποιηθούν οι δαιδαλώδειςδιαδικασίες για εξασφάλιση άδειας οικοδοµής. «Εµείςοι επενδυτέςείµαστε διατεθειµένοι να πάρουµεόλο το επιχειρηµατικό ρίσκο αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραµµα χωρίς να αλλάζουν τα φορολογικά και πολεοδοµικά δεδοµένα κάθε τόσο. ∆υστυχώς ηΕλλάδα έχει πολύ κακή φήµη στο θέµα αυτό», σηµειώνει ο κ. Καµπουρίδης.ΤΑ ΝΕΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails