Εφορία: Online διασταυρώσεις για ακίνητα και Ι.Χ.

A robotic Volkswagen Passat shown at Stanford ...

Της Μαρίας Βουργάνα
On line ελέγχους και διασταύρωση των στοιχείων για τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα που διαθέτουν 5,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι κατά την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρέχει από φέτος το νέο Taxisnet. Οι νέες εφαρμογές, που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, επιτρέπουν την άμεση διασταύρωση στοιχείων, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή των δηλώσεων.

Οι «πύλες» του Taxisnet για την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανοίγουν από την Παρασκευή 1η Απριλίου με τις προθεσμίες να «τρέχουν» από τις 11 του ίδιου μήνα για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, ενώ οι προθεσμίες για ελεύθερους επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες λήγουν από τις 18 Απριλίου. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους το Μάιο..................
Δυνατότητες
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Συμπληρώνουν το έντυπο Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην κεντρική βάση οχημάτων της ΓΓΠΣ μαζί με την αντίστοιχη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
 • Συμπληρώνουν το έντυπο Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής τους από το σύνολο των ακινήτων του, βάσει των δηλώσεων Ε9.
 • Εκτυπώνουν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.
 • Εκτυπώνουν κενά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.
 • Παράλληλα, η ΓΓΠΣ προωθεί και 8 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν:
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές.
 • Μεταβολή στοιχείων μητρώου.
 • Υποστήριξη υποβολής εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων για την πλειοψηφία των δηλώσεων.
 • Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών και λειτουργίας των εφαρμογών. Πλέον με τη σύνδεση ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλες τις εφαρμογές που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.
 • Περιβάλλον εξουσιοδότησης λογιστών για διεκπεραίωση υποθέσεων.
 • Νέες δυνατότητες υποβολής δηλώσεων.
 • Εξατομικευμένο φορολογικό ημερολόγιο.
Ηλεκτρονικά
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από φέτος υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, όσους τις υποβάλλουν μέσω λογιστών. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά υποβάλλονται: η δήλωση στοιχείων ακινήτων έντυπο Ε9 από τα νομικά πρόσωπα, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών, η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, οι καταστάσεις από λογιστές-φοροτέχνες, η προσωρινή δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (από 1/7/2011) και οι οριστικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εμπόρων, ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών.

Προαιρετική είναι διαδικτυακή υποβολή για δηλώσεις εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, Ο.Ε., Ε.Ε, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (υποχρεωτικά από 2012), Α.Ε., ΕΠΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα, καθώς και η Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων - Ε9 (σε έντυπη υποβολή κατά τις ίδιες προθεσμίες με το Ε1).ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Enhanced by Zemanta

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails