Η Ελλάδα σε κρίση Σαφάρι µε τον φοροεισαγγελέα Για την είσπραξη 1,6 δισ. ευρώ φέτος από τη φοροδιαφυγή και την ενίσχυση των εσόδων του προϋπολογισµούΣτην είσπραξη 1,6 δισ. ευρώ φέτος από τη φοροδιαφυγή για να ενισχυθούν τα έσοδα του προϋπολογισµού στοχεύει η κυβέρνηση, στο πλαίσιοτου Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής που θα έχει τριετή διάρκεια. Στόχος είναι, σε µηνιαία βάση έως και το τέλος του έτους, να µπαίνουν στα ταµεία του ∆ηµοσίου 200 εκατ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή.

Γι’ αυτό και αναλαµβάνει άµεσα δράση ο.............
οικονοµικός εισαγγελέας, ο οποίος θα συντονίζει τους ελέγχους και θα προχωρά στο άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών των φορολογουµένων µε χαµηλά δηλωθέντα εισοδήµατα αλλά µεγάλη ακίνητη περιουσία και πολυτελή τρόπο διαβίωσης. Πρόκειται µεταξύ άλλωνγ ια ελεύθερους επαγγελµατίες από τους κλάδους των γιατρών, των συµβολαιογράφων, των δικηγόρων, των τραγουδιστών, φορολογούµενους που έχουν εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις, µετόχους εταιρειών, εισοδηµατίες και ιδιοκτήτες µεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενώ οι έλεγχοι θααφορούν και όσους υπήχθησαν στην περαίωση και δεν πλήρωσαν τις οφειλόµενες δόσεις.

Το σχέδιο που αναµένεται να παρουσιαστεί από την κυβέρνηση τη ∆ευτέρα οριστικοποιήθηκε χθες στη σύσκεψη των υπουργών Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου, ∆ικαιοσύνης Χ. Καστανίδη, Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσή και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδη µε τη συµµετοχή του υφυπουργού Οικονοµικών ∆. Κουσελά. Το πολυσέλιδο σχέδιο δράσεων (100 σελ.) για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής θα περιλαµβάνει συγκεκριµένες παρεµβάσεις ανάφορέα ελέγχου και υπουργείο.

Για φέτος, το Πρόγραµµα προβλέπει ότι τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή θα προέλθουν από τον ΦΠΑ, φόρους στην κατανάλωση, φόρους στην περιουσία, από προληπτικούς και τακτικούς ελέγχους των επιχειρήσεων και των επιτηδευµατιών, από τον έλεγχο τεκµηρίων και πόθεν έσχες, αλλά καιαπό βεβαιωθέντα έσοδα και ληξιπρόθεσµες οφειλές.

Το υπουργείο έχει προχωρήσει στην εισαγωγή ειδικών κριτηρίων για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων σταπεδία τηςφορολογίας, αλλά και την ανάπτυξη τεχνικών ελέγχουγια οµάδεςφορολογουµένων στους οποίους παρατηρείται µεγάλοποσοστό φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής, καθώς και για τις µεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο των ενδοοµιλικών συναλλαγών.

Τις επόµενες εβδοµάδες το βάρος των ελέγχων θα πέσει σε στοιχεία που θα προκύψουν από τις 80 διαφορετικές διασταυρώσεις πουδιενεργεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων.

Στο Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνονται θεσµικές αλλα γές για τηβελτίωση τωνφορολογικών µηχανισµών,αλλά και δράσεις και κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της φορολογικής δικαιοσύνης. Ακόµη, προσοχήδίνεται στην παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασµών για την εύρεση αδήλωτων εισοδηµάτων και στην αξιοποίηση όλων των πληροφοριών και στοιχείων που λαµβάνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίεςγια την αµοιβαία διοικητική και δικαστική συνδροµή, σχετικά µε τη µη απόδοση φόρων εισοδήµατος και κεφαλαίου.
Στόχος είναι, σε µηνιαία βάση έως και το τέλος του έτους, να εισπράττονται 200 εκατ. ευρώ
Οικονοµικός εισαγγελέας
Θα συντονίζει τους ελέγχους και θα προχωρά στο άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών των φορολογουµένων µε χαµηλά δηλωθέντα εισοδήµατα αλλά µεγάλη ακίνητη περιουσία και πολυτελή τρόπο διαβίωσης

Εξάµηνες αξιολογήσεις

Η εφαρµογή του προγράµµατος θα παρακολουθείται σε µηναία βάση από 15µελη Εκτελεστική Επιτροπή που θα ενηµερώνει τους υπουργούς Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειακής Ανάπτυξης για την πρόοδο εφαρµογής του τριετούς σχεδίου. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του υπουργείου Οικονοµικών θα εισηγείται διαρθρωτικά µέτρα.

Η ενδιάµεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα γίνει στα τέλη Σεπτεµβρίου - αρχές Οκτωβρίου 2011, ενώ η συνολική αποτίµηση θα πραγµατοποιηθεί τον επόµενο Απρίλιο. Κατά τις αξιολογήσεις αυτές, θα εξεταστεί η επίτευξη ή µη των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες των υπουργείων Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Ο εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος – ο οποίος θα ενηµερώνει τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου – θα αναλάβει στο επόµενο διάστηµα τον συντονισµό των ενεργειών ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, των τελωνείων και των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης κάθε είδους φορολογικών και οικονοµικών εγκληµάτων.

Μάλιστα, για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και των εισαγγελικών λειτουργών, έχει ήδη συσταθεί στο υπουργείο Οικονοµικών Γραφείο Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος.ΤΑ ΝΕΑ

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails