Μειώσεις των επικουρικών συντάξεων έως 6% από το 2012 Έρχονται περικοπές

Piece de 2 euro belge Από την επόµενη χρονιά θα ισχύουν οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις οι οποίες προαναγγέλλονται στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα.

Ο νόµος για τις επικουρικές συντάξεις θα κατατεθεί τον Σεπτέµβριο και η εφαρµογή του θα γίνει από 1/1/2012.

Οι µειώσεις που θα επέλθουν στις επικουρικές συντάξεις µετά και τις αναλογιστικές µελέτες που έχουν ξεκινήσει θα ολοκληρωθούν το 2015.

Εκτιµάται από το υπουργείο Εργασίας ότι θα είναι της τάξης του 5%-6%. Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο Μνηµόνιο, ορίζεται ότι οι όποιες..........
προσαρµογές χρειαστούν στις παραµέτρους του κύριου ασφαλιστικού συστήµατος, καθώς και η µεταρρύθµιση των επικουρικών ταµείων και των ταµείων πρόνοιας θα ολοκληρωθούν µέχρι τα τέλη του Ιουνίου 2011 ύστερα από διαβούλευση µε την τρόικα.

Τα επικουρικά ταµεία, τα οποία αυτήν τη στιγµή καλύπτουν περίπου 800.000 συνταξιούχους, θα πρέπει να αναπροσαρµόσουν τις παροχές τους µε βάση την οικονοµική τους βιωσιµότητα. Αυτό σηµαίνει πως όσα κριθούν πως δεν είναι οικονοµικά βιώσιµα, θα πρέπει να περικόψουν τις επικουρικές συντάξεις.

Οι επικουρικές συντάξεις παρουσιάζουν διακυµάνσεις από Ταµείο σε Ταµείο και µπορεί να φτάνουν έως το 80% του συντάξιµου µισθού. Εκτιµάται ότι εννέα στα δέκα επικουρικά ταµεία κινδυνεύουν να µην περάσουν τις εξετάσεις και να αναγκαστούν να µειώσουν τις συντάξεις.

Νεα λίστα στα βαρέα

Από 1ης Ιουλίου θα ισχύσει η νέα λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΒΑΕ). Η νέα 11µελής επιτροπή που συστήθηκε από το υπουργείο Εργασίας µε τη συµµετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Επιτροπή θα πρέπει να γνωµοδοτήσει έως τον Ιούνιο για την υπαγωγή ή εξαίρεση εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.

Στη συνέχεια θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου η νέα λίστα περιλαµβάνοντας τουλάχιστον 250.000 λιγότερους εργαζοµένους σύµφωνα µε την οδηγία του επικαιροποιηµένου Μνηµονίου, που ορίζει ότι δεν θα µπορεί να είναι στη λίστα πάνω από το 10% του εργατικού δυναµικού (έναντι 30% σήµερα).

Πάντως, διευκρινίζεται ότι όσοι απασχολούνται σε επαγγέλµατα που θα εξαιρεθούν θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά εφόσον συµπληρώνουν τις ελά χιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µέχρι τις 31/12/2015 (δεν θίγονται όσοι έχουν συµπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις, δηλαδή 4.500 ένσηµα εκ των οποίων τα 3.600 βαρέα και ανθυγιεινά).

Στον ιδιωτικό τομέα

Από 1/7/2011 οι αποδοχές των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά µε τις ασφαλιστικές εισφορές και τον φόρο µισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και µεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το ?ηµόσιο, αντίστοιχα.

Για τον σκοπό αυτό κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύµβαση µε τράπεζα που επιλέγει. Οι συµβαλλόµενες τράπεζες δεν θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Παράλληλα, θεσµοθετείται η κάρτα εργασίας που δίνει τη δυνατότητα στο ΣΕΠΕ (επιθεωρητές Εργασίας) και στο ΙΚΑ κυρίως να ελέγχουν µε ηλεκτρονικό και σύγχρονο τρόπο την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων, το ωράριο εργασίας κ.λπ.

Παρέχεται ουσιαστικό κίνητρο για την εφαρµογή του µε µείωση των εισφορών κατά 10% από 1/7/2011.  ΤΑ ΝΕΑ

Enhanced by Zemanta

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails