Αναγκαστική είσπραξη οφειλών φαρμακευτικών εταιρειών ύψους 90 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εργασίας...Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ξεκίνησε από τις 29 Μαρτίου την αποστολή των χρηματικών καταλόγων των φαρμακευτικών εταιρειών στις αρμόδιες ΔΟΥ για την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης ποσών ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το............

υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι είναι αποφασισμένο να διεκδικήσει αυτά που αναλογούν στους ασφαλισμένους και τα ταμεία τους.

Τα ποσά αυτά οφείλονται ως επιστροφή για τα έτη 2009-2010. Συγκεκριμένα:

1) Συνολική οφειλή: 175 εκατομμύρια ευρώ

2) Καταβολές μέχρι 31/12/2010: 38 εκατομμύρια ευρώ

3) Καταβολές από 1/1/2011 έως 31/3/2011: 46 εκατομμύρια ευρώ

4) Υπόλοιπο: 40 εκατομμύρια ευρώ

Ανεξόφλητες παραμένουν ακόμα οι επιστροφές του 2006-2007 ύψους 133 εκατομμυρίων ευρώ, για τις οποίες εκκρεμεί δικαστική απόφαση για αναστολή της πληρωμής εκ μέρους των εταιρειών.

Με τις διατάξεις του τελευταίου νόµου παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που χρωστούν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ και στα άλλα Ταµεία στα οποία οφείλουν καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές µισθολογικών περιόδων απασχόλησης µέχρι 31/12/2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού µέχρι 31/12/2012.

Ειδικότερα προβλέπεται: αναστολή έως τις 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισµό µε τις εξής προϋποθέσεις:

* Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ιδρύµατος.
* Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων µέχρι τις 31/12/2010.
* Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής.
* Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριµήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιηµένης την 31/12/2010 οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν θα µπορεί να είναι µικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιηµένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε µεγαλύτερο του 40% του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριµήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο των 150 ευρώ.
TANEA

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails