Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ η θεώρηση βιβλιαρίων και η πληρωμή παροχών


Επιτέλους...... Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα θα μπορεί εφεξής ο κάθε ασφαλισμένος και συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να θεωρεί τα βιβλιάρια υγείας και να πληρώνει παροχές ασθενείας χωρίς να εξετάζεται ο τόπος κατοικίας ή απασχόλησής του, όπως ανακοίνωσε τη Μ.Τρίτη το Ίδρυμα.Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες παροχές ασθενείας, που, λόγω της φύσης τους, «συνδέονται με συγκεκριμένο υποκατάστημα», αναφέρει το ΙΚΑ, όπως...........εκείνες που χρειάζονται προηγούμενη γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (ΑΥΕ ή ΒΥΕ), καθώς και οι αποφάσεις απόδοσης δαπάνης έκτακτης νοσοκομειακής περίθαλψης.Για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών, αρμόδιο ορίζεται το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου και συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (π.χ. γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για είδη πρόσθετης περίθαλψης υψηλού κόστους, π.χ. αναπηρικά αμαξίδια).Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με τη νέα διαδικασία πληρωμής των παροχών ασθενείας, με πίστωση τραπεζικών λογαριασμών, στοχεύει να συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης παροχών ασθενείας.Ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά για πληρωμή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιθυμεί και να πιστώνεται στη συνέχεια, ο τραπεζικός λογαριασμός του, με στόχο τη διευκόλυνσή του.
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails