Ανοίγει ο δρόµος για τουριστικά χωριά ... πέντε αστέρων

It takes a village
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΆΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ  ΤΑ ΝΕΑ

Πακέτο νοµοθετικών ρυθµίσεων για το άνοιγµα της αγοράς της τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων στον τουριστικό τοµέα ετοιµάζει το υπουργείο πολιτισµού και Τουρισµού. οι πρωτοβουλίες για τον τουρισµό βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που έγινε χθες στη Βουλή υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γ. παπανδρέου, µε τη συµµετοχή του υπουργού πολιτισµού και Τουρισµού π. Γερουλάνου και όλων των συναρµόδιων υπουργών. οπως αναφέρθηκε από την πλευρά του...
υπουργού πολιτισµού και Τουρισµού, στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους βρίσκονται ήδη δύο σηµαντικά για τον τουρισµό και την οικονοµία νοµοσχέδια. Το πρώτο, το οποίο καταρτίζεται σε συνεργασία και µε το υπουργείο περιβάλλοντος, αφορά την τουριστική κατοικία, ενώ το δεύτερο νοµοσχέδιο αφορά το τουριστικό... fast track και θα προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών για τη δηµιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και των επενδύσεων στο τουριστικό κοµµάτι.

Στη σύσκεψη, που έγινε στο πλαίσιο της προετοιµασίας των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), στις 4 Μαΐου, µετείχαν επίσης οι υπουργοί περιβάλλοντος Τ. Μπιρµπίλη, οικονοµικών Γ. παπακωνσταντίνου, Επικρατείας Χ. παµπούκης, περιφερειακής Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδης, υποδοµών ∆. ρέππας και Θαλασσίων υποθέσεων ι. ∆ιαµαντίδης. Στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ ο πρωθυπουργός θα κάνει τον απολογισµό των πεπραγµένων στον τουρισµό για το 2010, ενώ θα ανακοινώσει και τον προγραµµατισµό της κυβέρνησης για το τρέχον και τα επόµενα χρόνια. Ειδικότερα, όσον αφορά το κεφάλαιο της τουριστικής κατοικίας που συζητήθηκε στη χθεσινή σύσκεψη, στόχος του υπουργείου Τουρισµού είναι να ανοίξει ο δρόµος για την κατασκευή και στη χώρα µας των πρώτων ιδιωτικών τουριστικών καταλυµάτων µόνιµης κατοικίας. Με το νοµοσχέδιο που ολοκληρώνεται, θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικής κατοικίας υψηλών προδιαγραφών σε περιοχές που έχουν αυτήν την ικανότητα, είτε σε συνδυασµό µε ξενοδοχειακές υποδοµές πολυτελείας είτε αυτόνοµα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κατοικίες θα πάρουν τη θέση παλαιών ξενοδοχειακών µονάδων που θα αποσυρθούν.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα µε τουριστικές κατοικίες θα µπορούν να αναπτύσσονται σε εκτάσεις τουλάχιστον 150 στρεµµάτων, σε συνδυασµό µε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, σε ποσοστό έως 35% της συνολικά δοµούµενης επιφάνειας. Σε ό,τι αφορά τα condo hotels, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επενδύσεις αυτές θα µπορούν να αναπτύσσονται σε εκτάσεις τουλάχιστον 100 στρεµµάτων και πάλι έως το 35% της δόµησης.

Μείωση της έκτασης. Ακόµα, σχετικά µε τις επενδύσεις σε περιοχές ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), η ελάχιστη απαιτούµενη έκταση θα περιορίζεται στα 300 στρέµµατα από 800 που ισχύει σήµερα, είτε πρόκειται για εκτάσεις του ∆ηµοσίου είτε για ιδιωτικές, ενώ οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης, οι προβλεπόµενες εγκαταστάσεις, οι φορείς ίδρυσης και εκµετάλλευσης των ΠΟΤΑ θα ορίζονται µε προεδρικό ∆ιάταγµα και όχι µε υπουργική απόφαση. Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο σχεδιάζει την απόσυρση παλαιών τουριστικών καταλυµάτων, άνω της 20ετίας, µε αλλαγή χρήσης, προβλέποντας τη µερική ή ολική κατεδάφιση παλαιών τουριστικών καταλυµάτων, µε κίνητρο τη δηµιουργία τουριστικής κατοικίας µε τον µισό συντελεστή δόµησης και µε όρο να συνοδεύονται από τουλάχιστον µία εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδοµής.

Enhanced by Zemanta

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails