"Ράμπο" της εφορίας για όσους δεν "περαίωσαν"


- Ποιοι θα ελεγχθούν πρώτοι από την εφορία
- Όλες οι λεπτομέριες της εγκυκλίου και τα κριτήρια

Εγκύκλιο προς όλες τις εφορίες, μέσω της οποίας δίνεται σαφής εντολή για έλεγχο των επιτηδευματιών που δεν αποδέχτηκαν τα «ραβασάκια» της περαίωσης , απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών.

Στην εν λόγω εγκύκλιο καθορίζονται συγκεκριμένα...................................
κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι περιπτώσεις των επαγγελματιών που κατά προτεραιότητα θα δεχτούν την επίσκεψη των «ράμπο» της εφορίας.

Στο στόχαστρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, εάν:

Υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή,
δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειμένων,
υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης,
υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί μηχανισμοί.

Ακόμη, οι «ράμπο» θα εστιάσουν:
Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων.
όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα ή επί ελευθέρων επαγγελματιών δηλώθηκαν μεγάλα ποσά δαπανών,
όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών, εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους.
όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων Φ.Π.Α.
όταν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της απόφασης,
σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους,
όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων.
Σε υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.NewsIt.gr
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails