Έως 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για δάνεια με εγγυήσεις Δημοσίου


Τα δάνεια αφορούν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο και το μέγεθός τους και που έχουν συσταθεί έως τις 18 Ιουλίου του 2011
Διευκρινίσεις για τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που θα μπορούν να............
λαμβάνουν έως το τέλος του έτους οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τον κλάδο και το μέγεθός τους, παρείχε εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.
Συγκεκριμένα, τα δάνεια θα χορηγούνται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως τις 18 Ιουλίου 2011 και συγκεκριμένα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης ή και για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς επίσης σε μεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις. Η εγγύηση θα καλύπτει το 70% των δανείων που θα χορηγούνται από τις τράπεζες και θα έχει μέγιστη διάρκεια δέκα χρόνια, με την εξόφληση του δανείου να γίνεται σε εξαμηνιαία βάση (στις 30/6 και 31/12 κάθε έτους) σε ισόποσες χρεολυτικές δόσεις.
Επίσης, το μέγιστο ύψος του δανείου θα προσδιορίζεται σε συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν θα υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010. Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης, καταβάλλεται προμήθεια ασφάλειας στο Ελληνικό Δημόσιο με την καταβολή κάθε δόσης. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται έκπτωση μέχρι 15% επί της προμήθειας ασφαλείας για μέγιστη περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου (με αποφάσεις του 2009) να ζητήσουν την παράταση της εγγύησης από τέσσερα σε δέκα έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές. Η παράταση της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου αφορά:
  • δάνεια κεφαλαίου κίνησης που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
  • δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την δανειοδότησή τους με βάση το καθεστώς αυτό, είτε για παράταση της εγγύησης, θα πρέπει να υποβληθούν στις τράπεζες ως την 30.11.2011
24h NewsRoom
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails