Τι γίνεται με το...αφορολόγητο!

Μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις σε µισθωτούς, ελεύθερους επαγγελµατίες, εµπόρους, αγρότες και άλλες επαγγελµατικές οµάδες επιφυλάσσει η δεύτερη κατά σειρά µέσα σε λίγους µήνες µείωση του αφορολόγητου ορίου στο επίπεδο των 5.000 ευρώ από 8.000 ευρώ που είχε διαµορφωθεί από την 1η Ιουλίου 2011 και 12.000 ευρώ που ήταν τους προηγούµενους µήνες.
Ωστόσο στο υπουργείο Οικονοµικών αποφάσισαν σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή το µεσηµέρι να...............

διατηρηθεί το αφορολόγητο όριο στο επίπεδο των 12.000 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, για νέους ηλικίας ως 30 ετών, καθώς και για συνταξιούχους ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας που προστατεύουν τέκνα µε ειδικές ανάγκες.
Τη σηµαντική µείωση του αφορολόγητου ορίου επέβαλε η τρόικα στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πρόσφατων τηλεδιασκέψεων µε το σκεπτικό ότι τα έσοδα πρέπει να αυξηθούν άµεσα και ότι σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί το αφορολόγητο σε υψηλά επίπεδα.
Ομως µε τη µείωση του αφορολογήτου στο επίπεδο των 5.000 ευρώ, αντί για 12.000 ευρώ που ήταν πέρυσι, επιβαρύνονται περισσότεροι οι έγγαµοι µε παιδιά σε σύγκριση µε τους άγαµους - έγγαµους χωρίς παιδιά. Αυτό συµβαίνει διότι το παλαιό αφορολόγητο κάλυπτε υψηλότερους συντελεστές του 10% που εφαρµόζεται για εισοδήµατα κάτω των 12.000 ευρώ.

Ειδικότερα άγαµος - έγγαµος χωρίς παιδιά θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 700 ευρώ από τη µείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ από 12.000 ευρώ που ήταν πέρυσι. Ο έγγαµος µε ένα παιδί θα επιβαρυνθεί κατά 70 ευρώ παραπάνω σε σχέση µε τον άγαµο, ενώ ο έγγαµος µε τα δύο θα πληρώσει πρόσθετους φόρους κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσής του 840 ευρώ. Εκεί όµως που η αδικία «χτυπάει κόκκινο» είναι στους έγγαµους µε τρία ή περισσότερα παιδιά. Συγκεκριµένα, πέρυσι το αφορολόγητο για έγγαµο µε τρία παιδιά ήταν 23.500 ευρώ και πλέον διαµορφώνεται σε 17.500 ευρώ. Αυτό σηµαίνει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση 1.470 ευρώ, ενώ για τον έγγαµο µε τέσσερα παιδιά η επιπλέον επιβάρυνση διαµορφώνεται σε 1.390 ευρώ.

Η µείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ θα επηρεάσει και την παρακράτηση φόρου περίπου 4.000.000 µισθωτών και συνταξιούχων καθώς από την 1η Νοεµβρίου τα λογιστήρια θα υπολογίζουν πλέον τον φόρο που θα κρατούν από τον µισθό ή τη σύνταξη µε βάση το νέο µειωµένο αφορολόγητο. Μόνο από τη µείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ από τις 8.000 ευρώ η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 300 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αξίζει να τονιστεί ότι στο υπουργείο Οικονοµικών έχουν καταλήξει ότι στο πλαίσιο της φορολογικής µεταρρύθµισης που σχεδιάζεται θα υπάρξουν σηµαντικές αλλαγές στους συντελεστές και στα κλιµάκια της φορολογικής κλίµακας. Είναι πολύ πιθανόν µε τις αλλαγές να προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις πλέον της µείωσης του αφορολόγητου ορίου, το οποίο για ορισµένες κατηγορίες φορολογουµένων όπως π.χ. οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ενδεχοµένως να καταργηθεί εντελώς. Αυτό διότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών, περίπου 7 στους 10 επαγγελµατίες δήλωσαν εφέτος εισοδήµατα πολύ χαµηλότερα του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ.

Μόνιμη η εισφορά για τα ακίνητα

Με αλλαγές της τελευταίας στιγµής σε σχέση µε τις αρχικές ανακοινώσεις θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή η τροπολογία για την επιβολή ετήσιας εισφοράς σε περίπου 5.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, γραφείων, καταστηµάτων, κτλ. Η εισφορά δεν θα επιβληθεί µόνο για δύο έτη, αλλά θα είναι µόνιµη, σε µια προσπάθεια να περιοριστεί η µαύρη τρύπα των εσόδων.

Σύµφωνα µε την αναδιατύπωση ορισµένων άρθρων και παραγράφων της τροπολογίας που κατατέθηκε τις προηγούµενες ηµέρες στη Βουλή, όποιος δεν καταβάλει το νέο «χαράτσι» µέσω του λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος τότε µέσα σε τέσσερις µήνες βεβαιώνεται η οφειλή από την αρµόδια Εφορία και κατά συνέπεια ο φορολογούµενος αν δεν πληρώσει και µέσα σε αυτήν την προθεσµία κινδυνεύει µε κατασχέσεις, πλειστηριασµούς ακόµη και µε Αυτόφωρο. Την ίδια στιγµή, το υπουργείο Οικονοµικών εξαιρεί από τη νέα φορολογία τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική, ή κτηνοτροφική, ή βιοτεχνική, ή βιοµηχανική χρήση, ενώ δεν εξαιρεί τα εµπορικά καταστήµατα, τα οποία τους τελευταίους µήνες πλήττονται από την ύφεση και βάζουν το ένα µετά το άλλο λουκέτο. Μετά τις αντιδράσεις όµως διαφόρων φορέων, η κυβέρνηση προχωρά στην απαλλαγή από την εισφορά των ανέργων που επιδοτούνται, µε την προϋπόθεση το 2010 να είχαν αρκετά χαµηλά εισοδήµατα, ενώ εφαρµόζει αυστηρά κριτήρια για πολυτέκνους και άτοµα µε αναπηρία προκειµένου να επιβαρυνθούν µόνο... µε 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο και όχι µε 3 ευρώ ή µε περισσότερα.

Ειδικότερα, το ειδικό τέλος ισούται µε 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο ανεξάρτητα από την τιµή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

- Πολυτέκνους µε οικογενειακό εισόδηµα κατά το προηγούµενο έτος επιβολής του τέλους ως 30.000 ευρώ.

- Αναπήρους (οι ίδιοι ή τα πρόσωπα που τους βαρύνουν φορολογικά).

∆εν οφείλεται το ειδικό τέλος για ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε µακροχρόνια άνεργο, εγγεγραµµένο στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ή σε άλλους καταλόγους προσφερόµενων προς εργασία, καθώς και σε άνεργο που επιδοτήθηκε κατά τους έξι από τους 12 µήνες που προηγούνται κάθε φορά της ηµερολογιακής βάσης υπολογισµού του τέλους. Οµως, η απαλλαγή αυτή δεν παρέχεται εφόσον το οικογενειακό εισόδηµα κατά το προηγούµενο έτος υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, προσαυξανόµενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο.

Επίσης, εκτός των ευνοϊκών ρυθµίσεων για µειωµένο συντελεστή ή πλήρη απαλλαγή θα βρεθούν όσοι έχουν ακίνητο αξίας άνω των 150.000 ευρώ (προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί) ή αν το ιδιοκατοικούµενο ακίνητο βρίσκεται σε τιµή ζώνης άνω των 3.000 ευρώ και το εµβαδόν του ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά µέτρα.

Ντίνος Σιωμόπουλος / ΒΗΜΑ

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails