Πρόστιμα εφορίας με δικαστικούς επιμελητές


Πρόστιμα εφορίας με δικαστικούς επιμελητέςΈνα βήμα πιο κοντά στο αυτόφωρο

Πρόστιμα που αφορούν στην μη καταβολή φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις εφορίες και τα τελωνεία και το ποσό υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, θα επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές.

Με εγκύκλιο το υπουργείο οικονομικών καθιστά.........................
πιο αυστηρή την διαδικασία επιβολής προστίμου για ποσά πάνω από 10.000 και «διευκολύνει» μελλοντικά την διαδικασία του αυτοφώρου εάν το πρόστιμο καταστεί ληξιπρόθεσμο

Ποιους φόρους αφορά

Οι πράξεις αυτές αφορούν φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους η επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς, συμπληρωματικές πράξεις χρέωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλογιστικές πράξεις επιβολής προστίμων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Κατ’ εξαίρεση, ιδιαίτερες πράξεις εκδοθείσες και αφορούσες τον ίδιο έλεγχο επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές εφόσον το ποσό τουλάχιστον μιας εξ αυτών υπερβαίνει το όριο των 10.000 ευρώ. Newsbeast.gr

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails