Νέοι κανονισμοί στην αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος...www.koronakislaw.gr
Με κοινή Υπουργική Απόφαση, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος:
Πιο συγκεκριμένα, άλλαξαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στον οικείο Δήμο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
Σημαντικότερα αυτών, αλλάζει η...


διαδικασία χορήγησης βεβαιώσης χώρου κύριας χρήσης: από πρώτη ανάγνωση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αυτοψία της αρμόδιας πολεοδομικής ή τεχνικής υπηρεσίας και αντικαθίσταται από αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι προοριζόμενος ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μειώνονται οι προθεσμίες που πρέπει να απαντήσουν στο αίτημα του ενδιαφερόμενου οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η προέγκριση χορηγείται εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή του φακέλου, αντί των τριάντα ημερών όπως ίσχυε.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται πλέον εντός τριάντα ημερών, αντί των εξηνταπέντε όπως ίσχυε.

Στις άδειες μουσικής και μουσικών οργάνων, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την ηχομόνωση του καταστήματος και την θέση των ηχείων. Επίσης, η διάρκεια των αδειών μουσικής είναι πλέον αορίστου χρόνου.-

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails