ΠΡΟΣ όλα τα ΑμεΑ !!! Σε ισχύ οι γνωματεύσεις ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ που έχουν εκδοθεί έως 31.08.2011 !!!


Μετά από τους προσπάθειες και πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία « οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1.09.2011 από τους Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, τους Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να............... χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τους Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ».


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
1. Να είστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε υπαλλήλους δημοσίων και λοιπών υπηρεσιών οι οποίοι ζητούν αποκλειστικά Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από το ΚΕΠΑ.

2. Οι Γνωματεύσεις που αναγράφουν Επ’ αόριστον ή Εφόρου ζωής ισχύουν επ’ αόριστον. Γνωματεύσεις που δεν έχει εκπνεύσει η ημερομηνία λήξης τους ισχύουν έως την αναγραφόμενη ημερομηνία.
 
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails