Ποιοι θα είναι οι 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα πάρουν το δρόμο της διαθεσιμότητας, ποιοι εξαιρούνται


Εως το τέλος του 2012, 2.000 υπάλληλοι θα πάρουν το δρόμο της διαθεσιμότητας σε εφαρμοργή του τρίτου μνημονίου. Η ισχύς θα είναι αναδρομική για τη διαθεσιμότητα αλλά και για την περικοπή μισθού τους στο 75% των σημερινών αποδοχών τους. Δεν αποκλείεται υπάλληλοι που θα βρεθούν σε διαθεσιμότητα να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα ή να τους γίνουν παρακρατήσεις στις μελλοντικές..............
αμοιβές τους κάτι όμως που θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις αφού τοςυ προηγούμενους μήνες είχαν εργαστεί κανονικά. Στην εγκύκλιο του υπουργείου αναφέρεται ότι το αργότερο εντός πέντε ημερών οι διευθύνσεις διοικητικού ή προσωπικού των φορέων του Δημοσίου πρέπει να κοινοποιήσουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τις λίστες με τα ονόματα των υπαλλήλων που εμπίπτουν στη ρύθμιση τόσο εκείνων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα όσο και εκείνων που θα τεθούν σε αργία βάσει των νέων διατάξεων.
Ποιοι υπάγονται σε διαθεσιμότητα:
1.Υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες Δημοσίου, ανεξάρτητων Αρχών, ΝΠΔΔ, δήμων, περιφερειών και ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος.
2. Υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας διοικητικού, διοικητικού-λογιστικού, διοικητικού-οικονομικού, διοικητικών γραμματέων.
3. Υπάλληλοι με πρόσληψη χωρίς διαγωνισμό και διαδικασίες ΑΣΕΠ ή άλλες ειδικές διαδικασίες, όπως δημόσιες ανακοινώσεις με σαφή αντικειμενικά κριτήρια
Προϋποθέσεις για υπαγωγή σε διαθεσιμότητα
1. Οι υπάλληλοι που επηρεάζονται από τις διατάξεις να είναι τουλάχιστον 10 ανά υπηρεσία
2. Να μην υπερβαίνουν το 25% όλων των υπαλλήλων του ίδιου κλάδου (διοικητικών) ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής κατηγορίας
3. Να μην υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στον φορέα
Εξαιρούνται από το μέτρο οι υπάλληλοι:
1. Σε ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, νοσοκομεία, στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού όπου υπάγονται τα μουσεία (δεν ισχύει για μουσεία που είναι αυτοτελή νομικά πρόσωπα)
2. Με πρόσληψη βάσει ειδικών διατάξεων για προστασία ευπαθών ομάδων (αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, προστασία Αμεα, διορισμό θανόντος εν υπηρεσία ή λόγω πυρκαγιών, διακριθέντων αθλητών κλπ)
3. Ο σύζυγός τους βρίσκεται σε προσυνταξιοδοτική ή εργασιακή εφεδρεία με το προηγούμενο καθεστώς
4. Με εισόδημα έως 12.000 ευρώ, όπου ο σύζυγος ή το τέκνο τους έχει αναπηρία σε ποσοστό 67% και τους βαρύνει φορολογικά
5. Με αναπηρία τουλάχιστον 67%
6. Πολύτεκνοι που τους βαρύνουν φορολογικά τα τέκνα
7. Προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας
 http://www.zoomnews.gr/?p=158445
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails