Φώτης Κουβέλης Ούτε συγκυβέρνηση, ούτε οικουµενική Και βολές προς την Κουµουνδούρου για αποσπασµατική έκφραση της κοινωνικής δυσαρέσκειαςΗ αναδιάρθρωση του χρέους µπορεί να αποτελέσει τη λύση στο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας επισηµαίνει µε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης λίγες ώρες µετά την έναρξη του 1ου Συνεδρίου του κόµµατος.

Ο κ.Κουβέλης δεν αποκλείει το ενδεχόµενο η κυβέρνηση να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, επαναλαµβάνει ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για συγκυβέρνηση µε το ΠΑΣΟΚ, ούτε για συµµετοχή της ΔΗΜΑΡ σε µια οικουµενική κυβέρνηση, ενώ επικρίνει τον...............
ΣΥΝ διότι η αποσπασµατική πολλές φορές «υιοθέτηση» κοινωνικών αντιδράσεων µπορεί να τροφοδοτήσει τον κοινωνικό αυτοµατισµό.

Κύριε πρόεδρε, έχουν περάσει περίπου εννέα µήνες από την ίδρυση της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Το πρώτο συνέδριο του κόµµατος άρχισε. Μπορείτε να κάνετε έναν σύντοµο απολογισµό για τη µέχρι σήµερα παρουσία της ΔΗΜΑΡ;
Στους λίγους µήνεςπου πέρασαν από την ίδρυσή της, ηΔηµοκρατική Αριστερά κατέγραψε αξιοσηµείωτη παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας, και µάλιστα στο σύνολο της επικράτειας. Χωρίς επαρκή οικονοµικά µέσα, παρά µόνο µε την πρωτόγνωρη συµβολή των µελών και των φίλων της, κατέστη δυνατό νασυγκροτηθούν οργανώσεις και περιφερειακά όργανα σε πανελλαδική κλίµακα και να υπάρξουν οι στοιχειώδεις υποδοµές που απαιτούνται για τη λειτουργία κόµµατος. Εκτιµούµε ως σηµαντικές τις πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις µας στιςπρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Η παρουσία των αυτοδιοικητικών µας δυνάµεων υπήρξε δυναµική. Συστηµατικά όλο αυτό το διάστηµα εκφράσαµε τη σύγχρονη δηµοκρατική, ευρωπαϊστική, µεταρρυθµιστική, οικολο γική Αριστερά, από θέσηευθύνης απέναντι στη χώρα, στην κοινωνία και τους πολίτες.

Η κυβέρνηση διακηρύσσει τη βούλησή της να εξαντλήσει την τετραετία. Εσείς πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές;
Ο χρόνος προσφυγής σε εκλογές έχει καταστεί διαχρονικά προνόµιο του εκάστοτε πρωθυπουργού και η προβλεπόµενη από το Σύνταγµα κυβερνητική θητεία αποτελεί θεσµικό πρόσχηµα. Η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τη βούληση που διακηρύσσει, δεν αποκλείω να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, βλέποντας τις αντιδράσεις της κοινωνίας και τη µείωση της αντοχής της. Για την εκτίµηση αυτή, συνυπολογίζω και τις αποφάσεις που θα υπάρξουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., τον προσεχή Ιούνιο, στην οποία έχουν παραπεµφθεί κρίσιµα ζητήµατα της οικονοµικής διακυβέρνησης.

Κύριε Κουβέλη, αποκλείσατε το ενδεχόµενο συγκυβέρνησης µε το ΠΑΣΟΚ. Η Δηµοκρατική Αριστερά θα συµµετείχε σε µια οικουµενική κυβέρνηση;
Οι κυβερνήσεις συνεργασίας, της όποιας µορφής, προϋποθέτουν προγραµµατικές συµφωνίες και πολιτικές συµπτώσεις. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν είναι ικανές να δώσουν λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα της χώρας και της κοινωνίας και λειτουργούν ως επίφαση και πρόσχηµα µιας συναίνεσης που όµως δεν δεσµεύεται µε συγκεκριµένο περιεχόµενο πολιτικής. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν.

Οι πρώην σύντροφοί σας στην Κουµουνδούρου «υιοθετούν» κάθε µορφής κοινωνική αντίδραση. Θεωρείτε ότι αυτό επιβάλλει η συνείδηση ενός αριστερού κόµµατος ή σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται για ψηφοθηρικούς λόγους;
Η Δηµοκρατική Αριστερά από υπεύθυνη θέση αντιµετωπίζει όλα εκείνα που προσδιορίζουν τη δύσκολη κατάσταση της κοινωνίας και της χώρας. Για αυτόν τον λόγο δεν αρνούµαστε ούτε να ακούσουµε ούτε να συζητήσουµε και προφανώς να καταγράψουµε τις διαφωνίες, προτάσεις και διεκδικήσεις µας και να προβάλλουµε τη δική µας πολιτική και την αντίθεσή µας στην πολιτική της κυβέρνησης. Οι κοινωνικές αντιδράσεις καταγράφονται κάθε µέρακαι περισσότερο. Οι αντιδράσεις, όµως, πρέπει να έχουν συγκεκριµένη στόχευση και ιεραρχήσεις, στο πλαίσιο ενός οργανωµένου δηµοκρατικού κινήµατος.

Μόνον έτσι µπορούν να έχουν πολιτικά αποτελέσµατα και να οδηγούν στην αλλαγή της ασκούµενης πολιτικής. Η αποσπασµατική έκφραση της κοινωνικής δυσαρέσκειας είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διάχυση των διεκδικήσεων, να τροφοδοτήσει τον «κοινωνικό αυτοµατ ισµό» και εντέλει αυτή να απορροφηθεί απότη συντηρητική πολιτική.

Η κυβέρνηση ανεξάρτητα από τη βούληση που διακηρύσσει, δεν αποκλείω να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, βλέποντας τις αντιδράσεις της κοινωνίας και τη µείωση της αντοχής της

Σύµφωνο για το Ευρώ µε κεντρικούς άξονες ανάπτυξη και απασχόληση

Λίγα 24ωρα µετά τη Σύνοδο Κορυφής δεχτήκαµε νέα υποβάθµιση από την S&P. Συµφωνείτε µε την εκτίµηση ότι συνολικά τα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν θετικά για τη χώρα µας;
Οι αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών είναι κατώτερες των οικονοµικών και πολιτικών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η αναγκαία οικονοµική διακυβέρνηση της Ε.Ε. προωθείται µε συντηρητική σφραγίδα. Το Σύµφωνο για το Ευρώ θα οδηγήσει στη συµπίεση των µισθών, στην αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και στην αποµείωση του κοινωνικού κράτους. Δεν αποτελεί την απάντηση στην αντιµετώπιση της κρίσης. Η κυβέρνηση, αντί να επαίρεται για τη διασφάλιση της µείωσης του επιτοκίου και της επιµήκυνσης αποπληρωµής, οφείλει να κατανοήσει ότι εφεξής η Ελλάδα και όλες οι οικονοµικά αδύναµες χώρες της Ε.Ε. θα υπόκεινται σε συνεχή επιτήρηση και ασφυκτικούς περιορισµούς.

Είναι η αναδιάρθρωση του χρέους λύση για την αντιµετώπιση του οικονοµικού προβλήµατος της χώρας;
Το ύψος του χρέους, οι όροι του δανεισµού και η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας οδηγούν στην εκτίµηση ότι ηαναδιάρθρωση του χρέους µπορεί να αποτελέσει λύση. Η επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής και η µείωση του επιτοκίου, παρά το ότι αναµένονταν να είναι µεγαλύτερης διάρκειας και µεγαλύτερου εύρους αντιστοίχως, αποτελεί θετική εξέλιξη. Αρνητική όµως εξέλιξη συνιστά η εξακολούθηση της απόρριψης έκδοσης του ευρωοµολόγου.

Απαιτείται συντονισµένη προσπάθεια και αγώνας τόσο στο επίπεδο των κυβερνήσεων των κρατών - µελών όσο και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής κοινωνίας ώστε το Σύµφωνο για το Ευρώ να κινηθεί µε κεντρικούς άξονες την ανάπτυξη και την απασχόληση, να προβλέπει πολιτικές που θα στηρίζουν τη φορολόγηση των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα ευρωοµόλογα, την αποτελεσµατική ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, καθώς και έναευρύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο για την απασχόληση των νέων.

Η πρόταση για τη δηµιουργία ενός Πανευρωπαϊκού Οργανισµού Διαχείρισης Χρέους ο οποίος θα αναλαµβάνει να εκδίδει κρατικά οµόλογα εκ µέρους των χωρών - µελών τηςευρωζώνης, πρόταση και του προέδρου της ΕΚΤ Τρισέ, αποτελεί γόνιµη ιδέαπου βρίσκεται σε αντιστοίχη σηµετην πρόταση της Συνοµοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, τηνοποία από την πρώτη στιγµή η ΔΗΜΑΡ έκανε και αφορά στη µεταφορά µέρους του εθνικού χρέους στην ΕΚΤ, για κοινή διαχείριση.ΤΑ ΝΕΑ

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails