Στα 2.700 ευρώ το πρόστιμο για αθεώρητα τιμολόγια – Διαβάστε αναλυτικά

Greek version of the WWI Victory Medal-obverse...

Τα πρόστιμα για την έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων όταν γίνεται από λάθος ή όταν διαπιστώνεται από τον έλεγχο πριν περάσει η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων, καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.
 

Με την εγκύκλιο αυτή η συγκεκριμένη παράβαση θεωρείται πλέον ως γενική και όχι ως πλήθος πολλών αυτοτελών παραβάσεων.
 
Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ειδικότερα ότι:..................
 
*Η έκδοση αθεώρητων στοιχείων εκ παραδρομής, που διαπιστώνεται εντός του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων λογίζεται σαν μία γενική παράβαση, η οποία βαρύνεται με πρόστιμο ύψους 600 ευρώ για τους τηρούντες βιβλία β’ κατηγορίας και 900 ευρώ για τους τηρούντες βιβλία γ’ κατηγορίας, ανεξάρτητα του αριθμού των αθεώρητων στοιχείων που εκδόθηκαν.
 
*Η έκδοση αθεώρητων στοιχείων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραδρομής, που διαπιστώνεται ομοίως εντός του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων λογίζεται σαν μία γενική παράβαση, η οποία βαρύνεται με πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του προβλεπόμενου για την κατηγορία βιβλίων, δηλαδή 1.800 ευρώ (600 ευρώ Χ 3) για τους τηρούντες βιβλία β’ κατηγορίας και 2.700 ευρώ (900 ευρώ Χ 3) για τους τηρούντες βιβλία γ’ κατηγορίας (εφαρμόζεται Συντελεστής Βαρύτητας 3), ανεξαρτήτως του αριθμού των αθεώρητων στοιχείων που εκδόθηκαν.
 
*Η έκδοση αθεώρητων στοιχείων που δεν είναι καταχωρημένα στα βιβλία, ενώ έχει παρέλθει ο χρόνος ενημέρωσης αυτών, αντιμετωπίζεται από τον φορολογικό έλεγχο ως πλήθος αυτοτελών παραβάσεων, δηλαδή καθένα αθεώρητο στοιχείο που δεν εκδόθηκε θεωρείται ως ξεχωριστή παράβαση, η οποία βαρύνεται με πρόστιμο 600 ευρώ για τους τηρούντες βιβλία β’ κατηγορίας και 900 ευρώ για τους τηρούντες βιβλία γ’ κατηγορίας.
 
Για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις μεγάλου πλήθους τέτοιων αυτοτελών παραβάσεων (π.χ. έκδοση 1.000 αθεώρητων τιμολογίων) ισχύουν ανώτατα όρια τα οποία ανέρχονται στο 15πλάσιο του προστίμου της κατηγορίας των βιβλίων την πρώτη φορά εντοπισμού και στο 30πλάσιο σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια χρήση.ΝewsIt.gr
Share/Save/Bookmark
Enhanced by Zemanta

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails