ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ


Τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» προωθεί ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης, προκειμένου να ρυθμίσει θέματα που αφορούν στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ α' και β΄βαθμού.Συγκεκριμένα, με την τροπολογία...
κατοχυρώνεται και νομοθετικά η κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, του προσωπικού ειδικών θέσεων, καθώς και του προσωπικού ορισμένου χρόνου των δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, και του προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και πληρώνεται από τα ανταποδοτικά τέλη, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα καθυστερήσεων στην καταβολή των εν λόγω αποδοχών.
Επίσης, ρυθμίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας για την βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ α' βαθμού.
Τέλος, προβλέπεται η υποχρέωση των δήμων και των περιφερειών να παρέχουν νομική υποστήριξη σε υπαλλήλους τους που διώκονται ποινικά, με εξαίρεση την περίπτωση εκείνη που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.fimotro
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails