Αρχίζουν οι έλεγχοι της εφορίας - Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο»...Το ποσό των 10,7 εκατ. ευρώ έχουν εισπράξει οι εφορίες από τους πολίτες που έλαβαν πρόσφατα ειδοποίηση μέσω email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι χρωστούν χρήματα, ωστόσο 16.000 επιχειρήσεις δεν ανταποκρίθηκαν και θα ελεγχθούν.

Σύμφωνα με το ...

υπουργείο Οικονομικών: «1.900 φορολογούμενοι, που δεν είχαν αποδώσει εμπρόθεσμα τον Φ.Π.Α., ανταποκρίθηκαν στην ηλεκτρονική ειδοποίηση, απέστειλαν τη δήλωσή τους και κατέβαλαν το ποσό που τους αναλογούσε. Το εισπραχθέν ποσό, εκ μέρους των ανωτέρω οφειλετών του Δημοσίου, ανέρχεται σε 10.760.783 ευρώ».

Όπως αναφέρει το υπουργείο στις αρχές Απριλίου διαπιστώθηκε μετά από προγραμματισμένη διασταύρωση ότι 18.000 επιχειρήσεις «λησμόνησαν» την υποχρεωτική υποβολή προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2011.

Ποιοι θα ελεγχθούν

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά καθορίστηκε το πρώτο δείγμα ελέγχου που αφορά: «Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2008, 2009 και 2010 και τα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους λήγουν σε 11, 21, 31, 41, 51 και το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων τους από πωλήσεις εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.

Επίσης, στο δείγμα ελέγχου θα βρεθούν επιχειρήσεις με εισοδήματα από παροχή υπηρεσιών ή από ελευθέρια επαγγέλματα με όριο ετήσιου τζίρου τα 60.000 ευρώ και τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ το 11, 21, 31, 41, 51.

Εκτός από τις δηλώσεις εισοδήματος ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους.

Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.

Οι προειδοποιήσεις του υπουργείου

Με μία πρώτη ειδοποίηση στις 11 Απριλίου 2011 η Γ.Γ.Π.Σ. τους υπενθύμισε την παράλειψη. Η ειδοποίηση έθετε προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή στις 26 Απριλίου 2011 και 1.235 οφειλέτες ανταποκρίθηκαν θετικά. Το εισπραχθέν ποσό ανέρχεται σε 7.115.370 ευρώ.

Στις 4 Μαΐου 2011 έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης και για τους υπόλοιπους, μη συμμορφωθέντες υπόχρεους, οι οποίοι έλαβαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. επαναληπτική ειδοποίηση στις 27 Απριλίου 2011. Από αυτούς, άλλοι 662 υπόχρεοι υπέβαλαν, εκπροθέσμως, τη δήλωση Φ.Π.Α., αποδίδοντας συνολικό φόρο 3.499.597 ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών, έχοντας αποφασίσει, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, τον έλεγχο του συνόλου των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν και αποστέλλει τον κατάλογο με τις περίπου 16.000 επιχειρήσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις περαιτέρω ενέργειες.

Όπως αναφέρει το υπουργείο: «Σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης, από αυτές τις ανέλεγκτες επιχειρήσεις, οι 1.343 χρήζουν ελέγχου λόγω επικινδυνότητας. Για τον λόγο αυτό, Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα δραστηριοποιηθούν άμεσα».
real.gr

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails