XANOYN ΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Ρεπορτάζ : Προκόπης Χατζηνικολάου
(από την Καθημερινή)
Με το βλέμμα στραμμένο στην τρόικα, η κυβέρνηση παρουσίασε χθες το τριετές σχέδιο (2011 - 2013) για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, από το οποίο ευελπιστεί να εισπράξει το ποσό των 11,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για...

ένα φιλόδοξο σχέδιο που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο μία κωδικοποίηση διατάξεων που ισχύουν ήδη, εμπλουτισμένων με αστυνομικές και δικαστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, καθώς και αλλαγές στον φοροελεγκτικό μηχανισμό που θα καθυστερήσουν να υλοποιηθούν. Στην παρουσίαση του σχεδίου, πέραν του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, ήταν και οι υπουργοί Ανταγωνιστικότητας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, σε μία προσπάθεια να δείξουν ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την κυβέρνηση. Στο εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μέτρα για την καλύτερη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ προβλέπεται και η δημοσιοποίηση ονομάτων στο Διαδίκτυο όσων οφείλουν ποσά άνω των 150.000 ευρώ, η κατάργηση ακραίων προστίμων, ακόμα και συγχωνεύσεις εφοριών. Το σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, τον προγραμματισμό των ελέγχων που θα πραγματοποιήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα που θα επιβληθούν την επόμενη τριετία ανέρχονται στο ποσό των 16 δισ. ευρώ. Ειδικότερα: 1. Απαλλαγές. Θα χάνουν τις φορολογικές απαλλαγές και τις ελαφρύνσεις (π. χ. εκπτώσεις φόρου στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δικαίωμα απαλλαγής α΄ κατοικίας στις μεταβιβάσεις κ. λπ.) οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.
2. Πλειστηριασμοί. Εκδοση προγράμματος πλειστηριασμού από τις αρμόδιες ΔOY εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και ειδικότερα μετά την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση.
3. Ληξιπρόθεσμα. Διάκριση ληξιπροθέσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης, χωρίς διαγραφή χρεών, για να μπορεί να γίνεται προγραμματισμός επί των οφειλομένων χρεών προς το Δημόσιο.
4. Είσπραξη δημοσίων εσόδων. Προσθήκη διάταξης στον Κώδικα Eίσπραξης Δημοσίων Eσόδων ώστε ο πλειστηριασμός κινητών ή ακινήτων να μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά για ευρύτερη συμμετοχή στην πλειοδοσία.
5. Προθεσμίες. Θέσπιση προθεσμίας εντός της οποίας οι τράπεζες που έχουν χορηγήσει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, των οποίων τις δόσεις καθυστερεί ο υπόχρεος, να αποστέλλουν το χρέος προς βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε αφ’ ενός να μην επιβαρύνεται το Δημόσιο με επιπλέον τόκους, αφ’ ετέρου να προλαμβάνεται η υπαγωγή της επιχείρησης του οφειλέτη σε πτώχευση ή εκκαθάριση.
6. Αποδεικτικά. Αντιμετώπιση του φαινομένου των δολίων πτωχεύσεων μέσω αναμόρφωσης των σχετικών διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να απαιτούνται περισσότερα αποδεικτικά μέσα πέραν των προβλεπομένων σήμερα μαρτυρικών καταθέσεων.
7. Πρόστιμα. Εκλογίκευση των ακραίων περιπτώσεων επιβολής προστίμων και κατάργηση προστίμων για εντελώς τυπικούς λόγους, με σκοπό την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στους φορολογουμένους στις σχέσεις τους με τις φορολογικές αρχές. Θα επιδιωχθεί ο περιορισμός του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται στη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων (ισόποσο της αξίας της συναλλαγής) ή σε έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και σε λήψη εικονικών (διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής), προκειμένου να καθίσταται εφικτός άμεσα ο διοικητικός συμβιβασμός και η οριστική βεβαίωσή τους και να μη διαιωνίζονται οι σχετικές φορολογικές υποθέσεις και να μη βεβαιώνονται ποσά εξ ορισμού ανεπιδέκτου είσπραξης.
8. Ταμειακές μηχανές. Απευθείας σύνδεση το 2012 των ταμειακών μηχανών με το ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών. Αρχικά στους μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων («ταμειακές μηχανές») προγραμματίζεται αλλαγή του τύπου της ενσωματωμένης ψηφιακής μνήμης και υιοθέτηση ηλεκτρονικού ημερολογίου, σε αντικατάσταση του δεύτερου χάρτινου ρολού. Eνα άλλο σημείο βελτίωσης των προδιαγραφών θα αφορά στον εκσυγχρονισμό του υλικού (hardware) ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται με ευκολότερο και συντομότερο τρόπο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος. Επίσης, θα ενσωματωθεί η δυνατότητα απευθείας υποβολής των φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails