Σχέδιο Βενιζέλου κατά της διαφθοράς στις ΔΟΥ...Εγκρίθηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλο το 5ετές Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015 για την αλλαγή της φορολογικής διοίκησης. Στόχος του σχεδίου είναι να περιορίσει δραστικά τη φοροδιαφυγή και παράλληλα να αντιμετωπίσει τη διαφθορά στις ΔΟΥ με την αποσύνδεση των.......εφοριακών από τους πολίτες. Παραλλήλως, ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 αναμένεται να παρουσιαστεί το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα.

«Η νέα φορολογική διοίκηση θα είναι ένα ισχυρό όπλο κατά της κοινωνικής αδικίας που επιφέρουν η φοροδιαφυγή και η διαφθορά», σημειώνει ο κ. Βενιζέλος και προσθέτει: «Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, διεθνώς αποδεκτών πρακτικών και ορθολογικών φορολογικών διαδικασιών επιδιώκουμε να ελαχιστοποιήσουμε το διοικητικό κόστος και την ταλαιπωρία των φορολογουμένων».

Το 5ετές σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

- Ανάθεση όλων των εισπράξεων και πληρωμών των ΔΟΥ στο τραπεζικό σύστημα.

- Κατάργηση μεγάλου αριθμού ΔΟΥ και μεταφορά στα ΚΕΠ ή σε «Παράθυρα Φορολογικής Εξυπηρέτησης» όσων συναλλαγών πολιτών δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο.

- Τακτική δημοσιοποίηση των μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλετών με χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

- Κατάργηση ή συγχώνευση τουλάχιστον 180 ΔΟΥ βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων και συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και στελεχιακού δυναμικού σε μεγάλες ΔΟΥ στη πρωτεύουσα κάθε νομού με (εξαίρεση Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά).

- Μεταφορά από τις ΔΟΥ στα ΚΕΠ του συνόλου των τυποποιημένων συναλλαγών των πολιτών.

- Ενεργοποίηση των διατάξεων προσωρινής κράτησης για μεγάλους φοροφυγάδες.

- Προγράμματα κατάρτισης ευαισθητοποίησης σε ζητήματα απάτης και διαφθοράς για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό στις ΔΟΥ.

- Συστήνεται αυτοτελής υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

- Συγκέντρωση στοιχείων για καταθέτες εξωτερικού (περιλαμβανομένης και της χρήσης πιστωτικής κάρτας αλλοδαπής τράπεζας) για τους οποίους δεν δικαιολογείται η προέλευση των πόρων ή δεν δηλώθηκαν οι κτηθέντες τόκοι. Ειδικότερα θα προβλεφθεί η αναδρομική επιβολή φόρου επί του κεφαλαίου και των τόκων τέτοιων περιπτώσεων.

- Εξασφάλιση καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης και αποτελεσματικότερων ελέγχων επί των 1000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

- Διασταύρωση στοιχείων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.

-Νέα μέθοδος σήμανσης τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών, εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης εισροών - εκροών στα βενζινάδικα, ενεργοποίηση περιπολιών ΣΔΟΕ με θαλάσσια μέσα.

-Εφαρμογή συστημάτων αεροφωτογράφησης για εντοπισμό αδήλωτων κολυμβητικών δεξαμενών και πολυτελών κατοικιών..

-Αύξηση του αριθμού διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών περιλαμβανομένων και ειδικών συμφωνιών με χώρες υποδοχής τραπεζικών καταθέσεων (Ελβετία, Λιχτενστάιν κ. α).

-Σταδιακή προσέγγιση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων προς τις επικρατούσες τιμές αγοράς.

-Συγκρότηση στη ΓΓΠΣ νέας υπηρεσίας τηλεφωνικής / διαδικτυακής/ ταχυδρομικής εξυπηρέτησης φορολογούμενων και φορολογικών ενδιάμεσων (λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, φορολογικοί σύμβουλοι).
ΒΗΜΑ

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails