Προσωρινή σύνταξη μέσα σε 45 ημέρες


Προσωρινή σύνταξη μέσα σε 45 ημέρες

Πότε μπορείτε να την διεκδικήσετε

Προσωρινή σύνταξη στο 80% της κανονικής μέσα 45 ημέρες μπορείτε να διεκδικήσετε από το ΙΚΑ αντί να περιμένετε 6 μήνες που απαιτείται για την έκδοση οριστική σύνταξης ενώ σε περίπτωση διαδοχική ασφάλισης μπορείτε να πάρετε προσωρινή σύνταξη σε 75 ήμερες αντί σε 6 μήνες που απαιτείται για την έκδοση οριστικής σύνταξης. Η ρύθμιση αφορά όσους έχουν καταθέσει χαρτιά συνταξιοδότησης από τις 5 Αυγούστου και μετά.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ ορίζεται ότι........................................

σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα όργανα του ασφαλιστικού φορέα αδυνατούν να τηρήσουν τις προθεσμίες για οριστική σύνταξη, υποχρεούνται να προβαίνουν στην έκδοση πράξης προσωρινής σύνταξης μέσα στις παρακάτω προθεσμίες:

i) Εντός σαράντα πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις θεμελίωσης αυτοτελούς δικαιώματος συνταξιοδότησης

ii) Εντός εβδομήντα πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης σε περίπτωση συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης,

Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης τα καταβληθέντα ποσά προσωρινής σύνταξης συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν βάσει του τελικού ποσού σύνταξης.

Πότε δεν μπορεί να εκδοθεί προσωρινή σύνταξη:

• Όταν ο ασφαλισμένος με δήλωσή του δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης.
• Όταν δεν πληρούνται οι κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
• (π.χ. όριο ηλικίας και απαιτούμενες κατά περίπτωση ημέρες ασφάλισης)
• Όταν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
• Όταν ζητείται η σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης από τους γονείς του.
• Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη.
• Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
• Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων.
• Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.Newsbeast.gr
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails